Přehled dílů

58
alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

100 let Československa

Blížící se stoleté výročí vytvoření samostatného státu Československo bude tématem posledního vydání Souvislostí. Diskutovat ve studiu budou: bývalý předseda české vlády a předseda Senátu Petr Pithart, historici Petr Blažek a Petr Koura a sociolog Stanislav Holubec

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Všudypřítomná kontrola

Advokát a výkonný ředitel společnosti Iuridicium Remedium Jan Vobořil, novinář Robert Malecký, poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřich Kužílek a kryptolog Tomáš Rosa budou diskutovat o tom, zda a proč žijeme pod všudypřítomnou kontrolou a zda ještě někde existuje skutečné soukromí.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Jak se mění naše mateřština

Vedoucí kabinetu hlasové a mluvní výchovy DAMU Regina Szymiková, jazykovědec a vysokoškolský pedagog Karel Oliva, socioložka Jana Hamanová a Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR budou diskutovat o tom, jak se mění naše mateřština a jak ji ovlivňují vnější vlivy.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Modely fungování ekonomiky

Ekonomka Ilona Švihlíková, ředitel Občanského institutu Roman Joch, novinář Zbyněk Fiala a publicistka Miluš Kotišová budou diskutovat o tom, nakolik krize změnila doposud platné modely fungování ekonomiky

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Přímá demokracie

Jsou prvky přímé demokracie – přímá volba prezidenta, starostů, hejtmanů, referendum – nástrojem posílení demokracie, nebo naopak strategií populistů? O tom všem bude diskutovat Jan Pokorný se svými hosty, kterými budou ústavní právník Jan Kysela, politologové Stanislav Balík a Alexander Tomský a šéfredaktor internetového deníku Jakub Patočka.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Stárnutí

Budeme stárnout důstojně? Klíčovou otázku české společnosti, která stále více stárne, položí moderátor svým hostům, kterými jsou: ředitelka Gerontologického centra v Praze 8 doc. MUDr. Iva Holmerová, internista, geriatr, předseda správní rady domácího hospice Cesta domů MUDr. Zdeněk Kalvach, římskokatolický kněz Mgr. René Václav Strouhal a ředitel sítě domovů pro seniory Mgr. Ivan Černovský.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Národní státy

Přežije národní stát? A co je to vlastně národ? O tom bude diskutovat Jan Pokorný se svými hosty, kterými budou: slovenský sociolog a bývalý politik Fedor Gál, filosof Václav Bělohradský, historik Miroslav Hroch a sociolog Miloš Havelka.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Současné dopravní problémy

Dopravní zácpy, životy lidí zmařené při dopravních nehodách, devastace životního prostředí – to vše ukazuje na to, že současný dopravní systém je z dlouhodobého hlediska neudržitelný. Existuje ale řešení? O současných dopravních problémech, ale také o plánech na dopravu budoucnosti přijdou do studia diskutovat: Miroslav Svítek z Ústavu dopravní telematiky ČVUT, dopravní konstruktér a pedagog Jiří Pohl, ekologický aktivista Vít Masare a novinář Jan Horčík.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Problémy českého školství

Mají se děti ve škole učit nějakému penzu znalostí, nebo mají spíš získávat dovednosti, jak v životě obstát? Má být systém vzdělávání orientován na zvýšení průměrného vzdělání všech dětí, nebo hledat, v čem je každé dítě nejlepší? Má mít stát monopol na vzdělávání? Má existovat jeden vzdělávací systém, nebo jich má být více a mají si konkurovat? Jaký je náš současný systém vzdělávání v porovnání s těmi ve světě? O problémech českého školství bude diskutovat Jan Pokorný se svými hosty, kterými tentokrát jsou: Daniel Münich, Jan Straka, Jan Libich a Ondřej Šteffl.

alternative text

Souvislosti Jana Pokorného

Umělá inteligence

Nahradí lidi umělá inteligence? A nemůže se umělá inteligence vymknout lidem z ruky? O tom bude debatovat Jan Pokorný se svými hosty, mezi kterými budou Olga Štěpánková z elektrotechnické fakulty ČVUT, Jiří Matas ze Skupiny vizuálního rozpoznávání ČVUT, novinář Ondřej Neff a Radim Polčák z Ústavu práva a technologií.