O Williamu Shakespearovi a jeho sonetech

Strhující vyprávění o Shakespearovi a době, ve které tvořil, o divadle, divadelních hrách a především o jeho sonetech. Zasvěceným průvodcem je profesor Martin Hilský, jenž do češtiny přeložil celé Shakespearovo dílo a v těchto dnech oslavil 75. narozeniny. Režie J. Herskovič

Koncem šestnáctého století vypukla v Anglii takzvaná sonátová horečka. Během této doby napsal William Shakespeare většinu ze svých 154 sonetů. O Shakespearovy sonety byl v Čechách vždycky zájem. Překládali je E. B. Kaizl, F. Doucha, J. Vrchlický a J. V. Sládek. Do nedávna existovaly u nás jen dva úplné překlady. Ten první pořídil v roce 1923 Antonín Klášterský, ten druhý Jan Vladislav v roce 1955. Teprve v roce 1986 uveřejnil další úplný překlad Sonetů Zdeněk Hron. A potom v rozmezí pětiletí vznikly čtyři nové úplné překlady Shakespearových sonetů. V roce 1992 uveřejnil svůj překlad Miroslav Macek, po něm Břetislav Hodek (1995), Jarmila Urbánková (1997), a vzápětí poté vyšla kniha Martina Hilského. Podobně jako první svazek edice nakladatelství Atlantis uvádí dvojjazyčné vydání, tak i tato kniha obsahuje vlastně knížky tři. Ta první je studie, která má dvojí smysl: 1) pohlédnout na Shakespearovy sonety v kontextu anglické a evropské renesance, 2) inspirovat jejich současné čtení. Studie nevysvětluje, pomáhá však čtenářům v jejich vlastním objevování shakespearovské básně. Dílo takového zaměření a rozsahu u nás vyšlo poprvé. Prof. Hilský 8. dubna oslavil 75. narozeniny.

Martin Hilský
anglista, překladatel

Martin Hilský

* 8. 4. 1943


Stopáž30 minut
Rok výroby 2015
 ST HD
ŽánrDokument