Politický komentátor, novinář, překladatel, autor knih i scénářů, esejista. Všestranný člověk, jehož politické i kulturní zkušenosti jsou vykoupeny mnohdy složitými životními peripetiemi, v novém dokumentárním cyklu o životních osudech pěti signatářů Charty 77, kteří byli přinuceni k emigraci. Režie J. Střecha

Cyklus Vyhnáni po Chartě nabízí setkání se zajímavými osobnostmi Charty 77, které byly jako její signatáři vyhnány ze země. Někteří se po pádu režimu vrátili, jiní zůstali v zahraničí.

Jefim Fištejn: překladatel, publicista, scenárista, narozen v Kyjevě. V roce 1969 ukončil studia na Lomonosově univerzitě v Moskvě. Poté pracoval v Praze jako překladatel. Po podepsání Charty 77 v roce 1979 se v následujícím roce přinuceně vystěhoval do Rakouska. V letech 1981–1996 působil jako politický komentátor stanice Svobodná Evropa. Stal se posléze šéfredaktorem Lidových novin, spolupracoval s rozhlasovou stanicí Praha. Napsal mnoho knih a scénářů k dokumentárním filmům, trvale se věnuje překládání. Vystupuje v rozhlase a v televizi jako odborník na mezinárodní situaci.

Jefim Fištejn
publicista, esejista a scenárista

Jefim Fištejn


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD