Může se potkat medúza s úhořem? Jsou okouni kanibalové? Jak kuňká kuňka? A v čem vlastně spočívá kouzlo zatopených lomů? Lucie Výborná Vás zve do zázračných podvodních krajin. Režie P. Jirásek

Staré zatopené lomy nejsou pustinou bez života, ale vítaným útočištěm pro ohrožené rostliny a živočichy. Čím to je, že právě na místech, která jsme zničili v honbě za nerostnými surovinami, se nakonec zvířatům tak skvěle daří? Odpověď je jednoduchá: ve středověku se v naší krajině nacházelo daleko větší množství skalisek a mokřadů, než je tomu dnes. Skalnaté svahy lomů vracejí do české přírody místa, která připomínají stepní krajinu či strmé kaňony, mělčiny zase poskytují úkryt obojživelníkům, jejichž bažiny jsme zlikvidovali. V samotných lomových jezerech vzniká pozoruhodná rovnováha rybích společenstev i vodních rostlin. Mnohá místa svojí barevností i množstvím ryb připomínají krásu korálových útesů. Pokud se k lomům nechováme jako k rybníkům – tedy nepřetížíme nádrž populací kaprovitých ryb – jsou právě lomy nejlepším místem ke sladkovodnímu potápění. Lucie Výborná zavede diváky na řadu velmi vizuálních míst – v Lomečku u Starého Klíčova obeplujeme snové podvodní sochy a prozkoumáme útroby naší největší suché podvodní pozorovatelny. Výkleky na Olomoucku jsou nezaměnitelné ve vrcholném létě, kdy se zde vylíhne vždy nová populace asijské medúzky sladkovodní. Objevíme kouzlo nebezpečných zimních ponorů pod ledem, setkáme se s impozantním dravcem sumcem velkým, na jihočeských pískovnách budeme svědky tření okounů. V mělkých nádržích na místech starých těžebních jam Moravského krasu se pokusíme nevyplašit kuňku obecnou, jejíž typický hlas napodoboval Smoljak ve filmu Na samotě u lesa. Je jen na nás, jak se v budoucnu postavíme k rekultivaci pískoven a lomů. Pokud dáme prostor vodě, aby nastartovala uzdravující procesy, odmění se nám příroda stonásobně!


Živočichové

Medúzka sladkovodní

Zavlečený druh láčkovce, který pochází původně z Asie. Do našich vod se dostala zřejmě v souvislosti s rozvojem akvaristiky, dnes tento druh přenášejí i ptáci. Poprvé byly medůzky pozorovány už ve 30. letech v Praze ve Vltavě, v současnosti se hojně rozmnožují v některých lomech. » Číst více


Živočichové

Okoun říční

Hojně rozšířená dravá ryba, kterou lze nalézt jak v proudících, tak i stojatých vodách. Její výtěr probíhá brzy zjara, pod zarostlými břehy přehrad a rybníků lze snadno pozorovat závoje jiker, které jsou zachyceny na ponořených větvích keřů, či kořenech stromů. » Číst více


Živočichové

Perlín ostrobřichý

Typická ryba tůní, říčních jezer a lomů, v nichž je dostatek vegetace. Pohybuje se ve větších hejnech, které díky červeným ploutvím patří k vizuálně nejkrásnějším v našich stojatých vodách. » Číst více


Živočichové

Cejn velký

Cejn velký je jednou z našich nejznámějších a nejčastěji zkoumaných ryb – zároveň ho mají v oblibě i rybáři, jeho maso patří k delikatesám. Původně žil v klidných úsecích řek s bahnitými nánosy na dně, zejména na dolních tocích. Rozšířil se ale i do stojatých vod od tůní až po rybníky, pískovny a lomy. » Číst více


Živočichové

Ropucha obecná

Ropucha obecná tráví skoro celý život na souši, ve vodě je pouze v krátkém období páření a kladení vajíček. Sameček si v tomto období na samičku počká již na souši a do mokřadu se nechá odnést na jejích zádech. » Číst více


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument