Zakletý zámek

16. 5. 2016

Česká šlechta nemá zrovna na růžích ustláno, jak by se mohlo zdát, dějiny ji v posledním století pěkně masírovaly. Dobrým příkladem je osud jednoho z největších šlechtických rodů u nás, Colloredo-Mansfeldů, jehož pokračovatelka Kristina už čtvrtstoletí bojuje o rodinný zámek. Musela se vyrovnávat s pomluvami, že její otec kolaboroval s nacisty, ačkoli pomáhal odboji a podepsal známé prohlášení české šlechty o věrnosti republice. Od poválečného období tak přetrvávají křivdy, které nedokázal odstranit ani polistopadový režim. O nekonečném soudním sporu plném překvapivých zvratů natáčel reportér David Macháček.