Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Spor o vyšší platy učitelů“. Hostem pořadu bude bývalý ministr školství Josef Dobeš.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

bývalý ministr školství

Josef Dobeš

Víc než polovina škol v Česku se podle odhadu odborářů zapojí do středeční stávky. Některé zavřou úplně, jiné částečně nebo dětem naplánují náhradní program. Odboráři nesouhlasí s výsledkem jednání o růstu platů. Kabinet původně učitelům sliboval 15 procent navíc, teď chce do tarifů přidat jen 8% a 2% dát na odměny. Odbory ale chtějí celých deset procent přidat do fixní části, protože se obávají, že by se kvůli chystané reformě financování škol peníze vyčleněné na odměny nemusely k učitelům dostat. Průměrná mzda v Česku dosáhla v prvním čtvrtletí 32 466 korun. Průměrný učitelský plat byl zhruba o 11 procent vyšší a činil 36 226 korun.

Záznam chatu z úterý 5. listopadu

JAN: „Budou učitelé za prostávkovaný den pobírat plat,nebo se v rámci boje za spravedlnost rádi vzdají?Mnohé matky budou za hlídání dětí zaplatit,nebo si vzít dovolenou.Budou vařit školní jídelny,nebo kuchařky také stávkují?“

Josef Dobeš: „Naštěstí drtivá většina škol se stávky nezúčastní nebo bude mít pro děti program. Zavřených škol je minimum, i přes to chápu, že mnohé rodiče to chápe, ale chybu bych nehledal u učitelé, ale u odborářů. Ti by si mohli strhnout část svých "zasloužených" peněz a mohli je dát matkám na hlídaní dětí.“

Marek: „Mají vysokoškolsky vzdělaní učitelé menší plat, jako jejich stejně vzdělaní kolegové pracující v kultuře či sociálních službách?“

Josef Dobeš: „V kultuře a sociálních službách jsou platby nižší. Na druhou stranu patřím mezi ty, který profese učitele nadřazují nad jiná povolání a mají k učitelům velkou úctu, jde o budoucnost našeho národa.“

Mirek: „Jaká je reálná pracovní doba učitele? Kolik konkrétně hodin týdně? Jaký plat pobírají během prázdnin? A kolik dní volna mají?“

Josef Dobeš: „Učitelská týdenní pracovní doba má 22 hodin, nicméně dobrému učiteli patří příprava na vyučování a také samozřejmě vyhodnocování písemek, diktátů, atd a to je mimo tuto dobu. Prázdniny mají samozřejmě placené, mají stejně prázdnin jako děti ve škole, nicméně profese učitele zejména v současnosti, je tak náročná, že jim tohle volno nezávidím.“

DAYD: „Jak nahlížíte na učitelskou stávku, která se má uskutečnit pozítří, vy?“

Josef Dobeš: „Považuji ji za absurdní. Stávku bych pojmenoval ne učitelská, ale odborářská. A prozradím vám, proč je. Největší můrou předsedy pana Dobšíka je, a v noci se pravidelně budí strachem, že by si učitelé uvědomili, že za poslední roky dostávají extrémně přidáno a i výhled je solidní - co kdyby přišli na to, že odboráře vlastně nepotřebují. Pan Dobšík učitele do stávky šturmuje proto, že chce 2% nedat do odměn učitelům, ale povinně do tarifu, což mi přijde směšné. Buď stávce čest.“

Blanka: „Zapomíná se na učitelky v MŠ.Běžně mají ve třídě 28 dětí,od předškoláků,kteří by se měli připravit na vstup do školy,po nyní nově děti dvouleté,které spíš vyžadují péči tet z jeslí.Jak to má jedna učitelka zvládnout?Ty by si zasloužily přidat nejvíce.“

Josef Dobeš: „Hrubě nesouhlasím, aby v MŠ byli dvouleté děti. Tam přece není role vzdělávací, ale jsou tam problémy zdravotní a více sociální. Dřív byly jesle a to více odpovídalo náplní pro tyto děti. Nicméně smekám před učitelkami MŠ, které se zvládají postarat o tak velké množství dětí.“

Ivan Vaněk: „Nedivím se odborářům, že chtějí 100% navýšení do tarifů. Ve školství jsem pracoval do roku 2017 a osobní ohodnocení, nebo odměny - to neexistovalo. Z kraje přišly jen do prostředky na tarifní platy, ale ani o korunu více. A MŠMT to roky ignoruje.“

Josef Dobeš: „Problém, o kterém hovoříte, je problém delimitace, kdy ministerstvo je v roli pošťáka a kraj má možnost si finanční prostředky přerozdělovat. Jsem konzervativní člověk a mnohé nepotěším - jsem pro centrální řízení klíčových resortů jako je třeba školství. Zde by měl mít ministr možnost dohlédnout na každou korunu, kterou vybojuje do rozpočtu.“

Mirka: „Stávka za platy je, dle mého názoru, velká zkratka - špička ledovce problémů ve školství. Učila jsem po revoluci 28 let na střední škole a neřekla bych, že dnes mají učitelé lepší podmínky pro práci. Děkuji za vysílání "90"“

Josef Dobeš: „V současnosti vidím školství ve velké krizi. Paradoxně ne ve finanční, peněz je momentálně více než v minulosti, ale velkou řadu těžkostí ve školách přivedla inkluze. Nejenom že požrala velký objem finančních prostředků, ale výrazně snížila kvalitu vzdělávání na ZŠ a snížila autoritu učitele, který je často vystaven až nezvladatelným situacím.“

Sofie: „Nebylo by lepší naopak tarify zcela zrušit? Nepomohlo by to přilákat mladé do kantorské profese? Proč má mít mladý schopný inovativní učitel nižší plat než starý učitel - odborář, který třeba ani pořádně neovládá moderní technologie?“

Josef Dobeš: „Já bych byl pro vyvážený přístup. 50% financí nasměroval do zásluhovosti (tarifů) a 50% bych dal do rukou ředitelů - manažerů, kteří mnohem lépe vědí, který učitel na jeho škole nejlépe učí a přistupuje k žákům.“

Martin: „Není cestou jak zajistit učitele zmenšení vzdělanostních nároků? Na co je učiteli na ZŠ titul Mgr.? Nestačil by Bc., dis., nebo nějaký rekvalifikační kurz? Na to abych učil děti anatomii pavouka, historii Římské říše a dřepy nepotřebuji studovat 5 let.“

Josef Dobeš: „Mám na to odlišný názor, považuji profesi učitele klíčovou pro naši společnost a to nejen ve svém úzkém zaměření například anatomie brouka, ale profese učitele by měla být komplexně formovaná osobnost, která by děti měla formovat a být jim příkladem. Nicméně souhlasím s tím, že by mohli učit i jiní lidé než jen s pedagogickým vzděláním.“

Eva: „Pokud je největším problémem českého školství, kvůli kterému se i stávkuje to, zda přidat 10 % do tarifů nebo 8 % do tarifů a 2 % na odměny, tak je náš vzdělávací systém ve skvělé kondici. Neměly by odbory mít vyšší cíle?“

Josef Dobeš: „Odbory mají vždy jen ten jeden cíl - ukázat se, jací jsou bojovníci za svojí profesi. Berou za to svoji tučnou odměnu.“

Mirek: „Jak se hodnotí kvalita učitele, podle které se rozdělují odměny? Osobně si pamatuji, jak jednou za půlrok přišel do hodiny nějaký inspektor, ten tam chvíli poseděl a to bylo vše. Jak zajistit, aby si odměny nerozdělily všelijaké rodinné a milenecké klany?“

Josef Dobeš: „Já v současnosti (kdy buduji fotbalové akademie) velmi úzce spolupracuji několika školami a mohu říct, že všechny ředitelky a ředitelé jsou manažeři na svém místě. Velkým problémem pro ně je strašidelná administrativa - 90% svého času musí věnovat vyplňování lejster, třebaže by se raději starali o svůj učitelský sbor a úroveň vzdělávání na jejich škole.“

Ondřej: „Není požadavek pedagogů plně legitimní a správný? Plat prezidenta poroste o 10%, platy poslanců a senátorů porostou o 10% nebo i platy ministrů narostou o 10% v plné výši. Žádná 2% do odměny. Proč si má pedagogický personál nechat líbit neférové navýšení?“

Josef Dobeš: „Učitele si bezesporu zaslouží přidávání peněz, o tom není pochyb, ale přijde mi až degradující pro jejich profesi, když některé z nich odbory vtáhnou do stávky kvůli oněm 2%. To už jsou skutečně na tom jako poslanci, kteří by se stejně urputně hádali o ty 2%, ale to si těch učitelů skutečně vážím více.“

Ondřej: „Jak tedy školství zatraktivnit pro pedagogický personál? Lze stále spoléhat na to, že budou lidé ve školství pracovat pro lásku k zaměstnání a za neadektávní mzdu? Je takové školství udržitelné?“

Josef Dobeš: „Ač nemusím současnou vládu, tak si myslím, že je potřeba objektivně říct, že za poslední roky platy učitelům zvedla a do budoucnosti je připravena na další zvýšení. Tak je velmi pravděpodobné, že se do několika let platy dostanou na 130-140% průměrné mzdy, a to si myslím, že už začíná být solidní ohodnocení, ale peníze nesmí být všechno, učitelství by mělo být posláním.“

Stanislav: „Nezdá se Vám požadavek odborů nemorální? V současné době tak častého a poměrně vysokého růstu mezd ve školství v poslednich letech, kdy průměrný plat učitelů už překročil průměrnou mzdu ve státě o několik tisíc, to nedává smysl. Jaké tedy máte důvody?“

Josef Dobeš: „Mám úplně totožný názor jako vy. Odborářem se člověk asi musí narodit.“

Tereza: „Asociace ředitelů základních škol ani Asociace ředitelů gymnázií se stávkou nesouhlasí. Stejně např. odborné organizace jako EduIn či Unie školských asociací - CZESHA. Nebylo by vhodné nejprve získat podporu napříč celým oborem a teprve pak jít stávkovat?“

Josef Dobeš: „Všechny odborné organizace stávku odmítly, ale to pro správně zapáleného odboráře není argument.“

Simona: „V roce 2006 předseda ODS Topolánek prohlásil, že učitelé mají již "předplaceno" a mzdy kantorů stagnovaly a dostaly se pod úroveň průměrné mzdy. Kolik proběhlo tenkrát stávek?“

Josef Dobeš: „Tak jako klesá úroveň školství a vzdělanosti českých žáků ve srovnání s ostatními zeměmi, tak bych řekl, že i roste vliv odborů, které paradoxně nikdy neukázali na problematiku klesající úrovně vzdělání, ale vždy poukazují na platy. V roce 2006 skutečně plat začínajícího učitele byl 15 500 Kč hrubého a to je neskutečně málo. Nemotivovalo to schopné absolventy VŠ a vůbec to nemohlo přivést do školství muže. Nicméně za těch 13 let jsme v úplně jiné situaci a paradoxně učitelé jsou náchylnější čím dál více sedat odborům na vějičku.“

Eva: „Učitelé chtějí vyšší platy, v pořádku. Ale neměli by se také zamyslet nad tím, jak a co učí? V minulosti jsme byli v matem. olympiádách a v mezinárodních srovnáváních na špici, teď výrazně zaostáváme. Tak, kde je chyba? Změny úroveň školství nezlepšily.“

Josef Dobeš: „Změny úroveň školství ne jen nezlepšily, ale naopak ho zhoršily. Nejzásadněji devastovalo úroveň školství zavedení inkluze, a to jsme měli přitom rozvinuté speciální školství, které nemělo v Evropě konkurenci.“

Pepa: „V ČR pracuje na úrovni mateřských, základních a středních škol cca 155 tisíc učitelů. Náklady na inkluzi činí ročně 6 miliard Kč. To znamená, že kdyby se nesmyslná inkluze zrušila, přišel by si každý kantor ročně navíc o bezmála 39 tisíc Kč. Co vy na to?“

Josef Dobeš: „Tohle bych podepsal krví.“

Šárka: „Proč odborům vadí systém 8+2? Přece schopný učitel může ve výsledku klidně mít i 8+4, osobně bych byla ráda, že nedostanou přidáno všichni stejně ale podle zásluh.“

Josef Dobeš: „Otázka byla zodpovězena přímo ve vysílání v čase 20:19.“

Ondřej: „Neměla být stávka oznámena s dostatečným předstihem, aby si pracující rodiče stihli zařídit hlídání? Co byste poradili např. matkám samoživitelkám, které se až dnes od školy dozvěděly informaci, že se škola připojuje ke stávce?“

Josef Dobeš: „Otázka byla zodpovězena přímo ve vysílání v čase 20:23.“

Pavel: „Není jedním z problémů i to, že ministerstvo nekontroluje, zda peníze na nenárokové složky (osobní ohodnocení, odměny...) přes zřizovatele opravdu do škol dorazí? Mimo Prahu se běžně stává, že je kraje a obce použijí jinde.“

Josef Dobeš: „Otázka byla zodpovězena přímo ve vysílání v čase 20:41.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD