Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Původ léků a jejich dostupnost“ s prezidentem České lékárnické komory Lubomírem Chudobou.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

prezident, Česká lékárnická komora

Lubomír Chudoba

Začínají platit jednotná unijní pravidla pro ověřování pravosti léčiv. Opatření mají ochránit pacienty před padělanými přípravky. Lékárníci v Česku zatím budou moci vydat lidem lék i v případě, že se nepodaří ověřit jeho bezpečnostní kód - měli by si ale být jistí jeho pravostí. Za tento postup jim minimálně rok nehrozí žádná sankce. Lékárníkům ale vadí, že jim stát nekompenzuje výdaje na přibývající povinnosti. Máte zkušenosti s padělky léků? Nakupujete léčiva na internetu?

Záznam chatu z úterý 5. února

Václav K.: „Dobrý večer. Jak si rozdělena marže u léků, výrobce - lékárenský velkoobchod - lékárna?“

Lubomír Chudoba: „Cenový předpis stanovuje společnou obchodní přirážku, která je odstupňovaná podle toho, jak drahý lék je, jedná se o 7 pásem, čím dražší lék, tím nižší společná obchodní přirážka. Bohužel lékárny jsou ve slabším postavení, protože distribuční firma, případně výrobce s distribučním oprávněním si jako první mohou čerpat kolik chtějí z této přirážky. Jako komora jsme se proto již v minulosti obraceli nejen na ministerstvo zdravotnictví nebo SÚKL, ale i na úřad pro ochranu hospodářské soutěže s příklady léků, které neměly náhrady a distribuční firma si většinu této společné obchodní přirážky vzala ve svůj prospěch, tzn., že na lékárnu nezbylo skoro nic. Proto usilujeme o oddělení této přirážky, tak aby distribuční i odborná činnost byly placeny samostatně, formou pevné částky za odborný úkon.“

David: „Nepřijdou Vám případné pokuty ve statisících až milionech za banální přehlédnutí kódu mezi spoustou krabiček a jeho nesejmutí pro lékárny nebo konkrétní lékárníky likvidační a nepřiměřené?“

Lubomír Chudoba: „Určitě, proto jsme iniciovali návrh na její snížení, nicméně i stávající snížení do řádu 300 000 Kč až jednotky milionu Kč je pro nás neakceptovatelné a pro většinu lékáren by bylo likvidační. Proto budeme usilovat o další snížení.“

Olda: „Co se týká padělků, jež by se dostaly do lékáren od distributora následovala by "tučná " pokuta a příště odebrání licence. Občas je třeba přemýšlet jak to jde i bez navýšení kontrol ve všech lékárnách, není-liž pravda?“

Lubomír Chudoba: „To je rozhodnutí kontrolního orgánu SÚKL, jeho metodika pro posuzování výše pokut a závažnosti přestupku není veřejná, nemohu komentovat. Osobně bych byl tvrdý v potírání vědomé kriminální činnosti.“

David G.: „Jak si vysvětlujete to, že MZ nejprve všemi silami tlačí na schválení zákona a poté sám ministr nabádá lékárníky, aby "v dobré víře" jednali protizákonně, jinak by systém selhal a bylo ohroženo zdraví pacientů? A není i toto nabádání protizákonné?“

Lubomír Chudoba: „Celý minulý rok MZ a SÚKL na rizika a nepřipravenost nového systému upozorňovali. Osobně mě proto mrzí, že to bylo v průběhu roku dosti bagatelizováno, na druhé straně jsem alespoň rád, že několik dní před uvedením opatření v praktický život pan ministr pochopil zásadní dopady na pacienty, z pohledu hrozící nedostupnosti léků a vydal určité prohlášení, jeho důvěra v lékárníky mě sice těší, na druhé straně si uvědomuji, že i přes toto prohlášení bude na lékárníky kladena ohromná odpovědnost, vzhledem k evropské legislativě.“

Dana: „Jak velké předpokládáte komplikace při zavádění protipadělkového systému? Bude ověřování prodlužovat výdeje léků na recept? Proč léky neověřují distributoři stejně jako u vakcín na očkování? Lékaři v ordinacích budou léky také ověřovat?“

Lubomír Chudoba: „Zdržení při výdeji léků bude asi ta nejmenší komplikace. To na co jsme upozorňovali od počátku státní orgány je skutečnost, že pokud bychom se striktně drželi evropské směrnice a nařízení, tak nebudeme moci odhadem až 1/4 léků v lékárně vydávat, důvodem je nepřipravenost řady výrobců, kteří nenahráli potřebná data do evropského systému, nebo byla nahrána nedostatečně, špatně a lékárník by pak při snaze o ověření dostal odpověď, že lék není možné ověřit a tím pádem vydat. Z tohoto důvodu nejenom české ministerstvo, ale jistě i ostatní státní orgány v jednotlivých evropských zemích mohou přijímat podobné výjimky, byť jsou v rozporu s protipadělkovou směrnicí.“

Zdeněk: „Lékárenská komora byla jako součást evropského svazu lékárníků účastna od počátků jednání a systém vymyslela. Proč jste v Bruselu nic neudělali a pár měsíců před spuštěním jste začali vše kritizovat? To je pokrytecké!V jiných zemích takové protesty nejsou“

Lubomír Chudoba: „Protesty jsou ve všech evropských zemích a ve všech evropských zemích systém nebude po 9.2. fungovat. ČLK systém od počátku kritizovala, upozorňovala na slabá místa, nebyli jsme ale přímými účastníky na evropských jednáních.“

Kristýna: „Lékárníci již nyní kontrolují šarže a expirace léků a dělají maximum pro zajištění bezpečné léčby pro pacienty.Dle předsedkyně zdravotního výboru prof.Adámkové českých lékárnách se dosud žádné padělky nevyskytly,Proč tedy zavádět systém, který nefunguje?“

Lubomír Chudoba: „Výrobci léčiv si prosadili tento systém u evropských poslanců, hlavním důvodem je podle mého názoru jejich snaha sledovat cestu léčivého přípravku, ztížit re-exporty, protože nebyli schopni dostát všem svým povinnostem, tak systém nebude po 9.2. funkční.“

D. Gregor: „Co říkáte na smlouvu s NOOL, kterou jsou lékárny povinny podepsat jinak nemohou vydávat léky pacientům? Přitom zákonné podmínky pro vznik lékárny splňují. Není to neoprávněný zásah soukromé firmy do podnikání jiných?“

Lubomír Chudoba: „Podle evropského nařízení musí být lékárnám bezplatně umožněn vstup do systému a neměl by být podmíněn žádnou smlouvou. Za ČLNK jsem vyjádřil jednoznačně nesouhlas se zněním smlouvu a v současné době jsou podány dvě žaloby k soudu na určení její neplatnosti.“

František Kulička: „Tvrdíte, že se u nás dosud žádný padělaný lék neobjevil, jak si však můžete být s ohledem na fungování volného trhu tak jistý i v budoucnu? Proč jste proti tomu, aby se léčiva kontrolovala? Nezáleží Vám snad na zdraví pacientů?“

Lubomír Chudoba: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:09.“

Michal: „No to je skvělé! Lékárníkům vadí, že musí kontrolovat, zda neprodávají falešné léky... Není to vlastně vaší povinností? Chcete více peněz a jenom tak my obyčejní daňoví poplatníci budeme v bezpečí?“

Lubomír Chudoba: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:11.“

SK: „Lékárníci v ČR zatím budou moci vydat lidem lék i v případě, že se nepodaří ověřit jeho bezpečnostní kód - není to hazardérství, nezodpovědnost?“

Lubomír Chudoba: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:28.“

Zdeněk: „V médiích uvádíte, že v ČR žádný padělek nebyl. Není to ale jen o tom, že jste to doteď neměli jak ověřit? Kde berete jistotu, že díky paralelnímu obchodu se k nám nedostaly, možná o tom jen nikdo nevěděl? Viz Německo, Řecko a další země, kde se to stalo.“

Lubomír Chudoba: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:39.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD