Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Sněmovna o zdanění náhrad církvím“ s generálním vikářem Ekumenické rady církví ThDr. Petrem Janem Vinšem.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

generální sekretář, Ekumenická rada církví

Petr Jan Vinš

Stát by mohl zdanit peníze, které církve dostávají v rámci restitucí. Novelu před chvílí schválila po dvou hodinové debatě sněmovna. S předlohou přišla KSČM a stanovila ji jako podmínku pro podporu kabinetu ANO a ČSSD. Podle zastánců novely jsou náhrady nadhodnocené a z výpočtů vyplývá, že jejich zpětným zdaněním získá stát ročně 405 milionů korun nazpět. Co to bude pro církve znamenat? Budeme řešit v Devadesátce.

Záznam chatu ze středy 23. ledna

Dominika: „Kardinál Duka se neustále vlísává Zemanovi s Babišem do přízně, nicméně přijetí zdanění církevních restitucí nezabránil. Vyplatila se tato politika? Církev přišla o čest, respekt, uznání a ve finále i o peníze.“

Petr Jan Vinš: „Nemyslím si, že by se pan kardinál vlísával komukoliv do přízně.Pan premiér Babiš ve věci církevních restitucí jedná pod tlakem KSČM, která drží jeho vládu v šachu a na této situaci by jistě žádný církevní představitel nedokázal nic změnit.“

Jindra Hrabák: „Jak církve zacházejí s vráceným majetkem? Jednou farář zakáže pořádat tradiční koncert v kostele, jinde vyžene dobrovolníky, kteří ho roky udržovali ... Nepodřezává si církev sama u veřejnosti větev?“

Petr Jan Vinš: „Nedokážu komentovat jednotlivé případy v konkrétních farnostech, nicméně pro nakládání s majetkem si církve vypracovávají své vlastní předpisy a podle těch jednají.“

Monika: „V roce 2010 prosadil Kalousek zdanění úroků ze stavebního spoření. Měla jsem uzavřenu soukromoprávní smlouvu s danou spořitelnou, legitimní očekávání. Přesto to Kalousek udělal a prošlo to i přes Ústavní soud. Proč by tedy nebylo možné zdanit restituce?“

Petr Jan Vinš: „Ve smlouvách s církvemi je stát přímo smluvní stranou, pokud by jednostranně změnil podmínky, dopouští se maření účelu, za kterým byla tato smlouva uzavřena.“

Juch: „Jak se církev podílí na financování církevních škol?Nebo je jenom zakládá a stále je financuje stát?“

Petr Jan Vinš: „Církevní školy jsou spolufinancovány svými zřizovateli a každoročně do nich církve investují velké finanční prostředky. Stát na jejich chod přispívá, stejně jako přispívá i na školy soukromé, protože jedny i druhé vykonávají vzdělávací funkci, kterou je stát povinen zajistit.“

Lucie: „ODS nebo KDU-ČSL brečí, že hnutí ANO ustupuje komunistům. Pokud se nepletu, tak měli nabídku na vstup do vlády. Proč do ní tedy nevstoupili, aby se plnil jejich program? Nejdřív odmítnou vládní odpovědnost a pak se diví - to přece nedává smysl.“

Petr Jan Vinš: „Na to by musel odpovědět někdo z příslušných stran.“

Zdeněk: „Jak je to se seznamem nevydaného majetku, za který je vyplácena náhrada? Existuje někde? Může se do něj občan podívat a sám si zhodnotit, zda uvedená cena jednotlivých položek je reálná? Zveřejní ho církve?“

Petr Jan Vinš: „Kalkulaci nevydaného majetku připravovalo v součinnosti s církvemi Ministerstvo kultury. Jde o poměrně komplikovanou záležitost, protože nemalá část majetku již fyzicky neexistuje, byla přeparcelována nebo změnila vlastníky. Sestavit jednoznačný seznam proto není možné, nicméně lze konstatovat, že výsledný odhad byl výsledkem kompromisu, který dost zaostával za odhady, které církve samy podle svých podkladů mohly nárokovat.“

Václav K.: „Dobrý večer. Že budou moci komunisté, v roce 30. výročí sametu, umocňovat své zločiny z období jejich vlády, je absurdní. Kde vidíte příčinu této situace?“

Petr Jan Vinš: „Domnívám se, že KSČM využívá situace, kdy je na ní současná vláda závislá a svým chováním jasně ukazuje svou myšlenkovou kontinuitu s obdobím před rokem 1989.“

František: „Církevní restituce byly protlačeny většinou 102 hlasů a ihned po schválení některé strany prohlásily, že hned jak se dostanou k vládě, buď je zruší, nebo alespoň omezí (což teď dělají). Mělo cenu je takto protlačovat bez všeobecné dohody?“

Petr Jan Vinš: „Po přijetí zákona o vypořádání s církvemi byly uzavřeny smlouvy mezi státem a církvemi, které situaci zafixovaly. Současné snahy KSČM nejsou jen snahou o revizi zákona, což by bylo legislativně možné, ale především zásahem do smluv, kterými se stát k něčemu zavázal, což již možné není.“

Anna: „Od M. Kalouska často slyšíme přirovnání se zdaněním ukradeného a navráceného domu a podobné. U voličů to zjevně nezabírá ... nebyla to chybná strategie ve státě, kde většina obyvatel nevlastní žádnou nemovitost?“

Petr Jan Vinš: „Každé přirovnání je vždycky zjednodušující, někteří politici volili přirovnání k ukradenému autu, což je možná obraz, který je bližší větší části populace.“

Ivan Vaněk: „Při schvalování církevních restitucí opakovaně zaznělo, že tím se definitivně vyřeší všechny nároky církví a bude čisto. Teď, o pár let později, leží na soudech stovky nových žalob na určení vlastnictví právě od církví. Bylo moudré je podávat?“

Petr Jan Vinš: „Zákon stanovil, za jakých podmínek má být majetek vydán, pokud se státní orgány a církev neshodnou na tom, zda jsou tyto podmínky naplněny nebo ne, je soudní řízení jediným a správným způsobem, jak dojít k rozhodnutí.“

Jiří Světlík: „Zdanění náhrad za státní loupež je nestoudné. Ale budiž. Stát za rok 2018 vyplatil politickým stranám příspěvky ze státního rozpočtu ve výši 560 433 334 Kč. Kde zjistíme, zda politické strany řádně plní svoji daňovou povinnost.“

Petr Jan Vinš: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:19.“

Jana: „Hodně lidem se nelíbil způsob protlačení církevních restitucí i rukou pravomocně odsouzeného poslance Pekárka z ODS, který nastupoval do vězení. Myslíte si, že způsob schvalování měl také vliv na to, že většina veřejnosti je pro zdanění círk.restitucí?“

Petr Jan Vinš: „Myslím si, že ten způsob schvalování je dnes uměle nafukován. Spíše bychom se měli ptát jak je možné, že vyrovnání státu s církvemi vůbec od roku 1989 trvalo tak dlouho.“

Tom: „Církve si svůj majetek také nezískaly často čestně, desátky, fyzické a citové vydírání,po Bílé hoře zabavování majetku protestantské šlechtě ze strany katolické církve. Francie udělala v roce 1905 zabavení části círk. majetku bez náhrad. To samé Josef II“

Petr Jan Vinš: „Tato otázka byla odpovězena přímo v pořadu v čase 20:24.“

MD: „Církevní majetek je osvobozen od daně z nemovitých věcí (platí to pro veškerý majetek nebo jen některý?). Nebylo by spravedlivější než danění náhrad, zdanit církvím nemovitosti stejně jako je to u všech ostatních?“

Petr Jan Vinš: „Domnívám se, že jde o dvě zcela nesouvisející otázky. Osvobození od daně z nemovitých věcí nemá s naturálními restitucemi nic společného a odpovídá právní úpravě obvyklé i v mnoha jiných státech.“

Andrea: „Není vinou ODS, TOP09, VV-Lidem, že se nesnažili vysvětlit církevní restituce jak opozici tak občanům? Stále je spousta občanů, která je nepovažuje za správné, i díky tomu, že není sepsán majetek, za který náhrady jsou. Co je vydáno a za co jsou náhrady?“

Petr Jan Vinš: „Domnívám se, že církve se směrem k veřejnosti i směrem k politikům snaží svou situaci vysvětlovat dostatečně. Problém je v tom, že KSČM a ti, kteří jejich návrh podporují se vezou nikoliv na vlně racionální argumentace, ale spíše na jednoduché proticírkevní rétorice.“

Standa: „Považujete také prosazení zákona o zdanění církevních náhrad za vítězství KSČM? Jaké důsledky to bude mít pro církve a jaké pro společnost? Nehrozí nám dokonce návrat komunistické nadvlády? Děkuji za odpověď.“

Petr Jan Vinš: „Je to nepochybně velké vítězství KSČM, které ukazuje, do jaké míry je současná vláda na hlasech KSČM závislá.“

anička: „Dobrý den, jak je možné, že komunisté si stále nárokují majetek církve? Je to postkomunistickou mentalitou?“

Petr Jan Vinš: „KSČM v této otázce jednoznačně ukazuje svoji návaznost na období před rokem 1989 a současná politická situace jim pouze umožnila toto projevit.“

SK: „Je šance zrušit zdanění církevních restitucí u ÚS?“

Petr Jan Vinš: „Myslím si, že bez pochyby ano.“

Eva: „To rozhořčení nad zdaněním náhrad není na místě. Že nevadilo, když fin.náhrady byly značně nestandardně protlačeny sněmovnou a vůči ostatním restituentům byly značně nadhodnoceny? Že dokonce náhrady získaly církve, které vznikly až po 89.roce?“

Petr Jan Vinš: „Součástí narovnání poměru mezi církvemi a státem je i zastavení vyplácení platu duchovních, na které měly dosud církve nárok, proto se toto narovnání týká i církví, které toto právo měly a před rokem 1989 např. existovaly v ilegalitě.“

SK: „Zdanění náhrad církvím je návrat ke genocid. bolševickému potlačování náboženství - máte stejný názor jako já?“

Petr Jan Vinš: „Jsou to silná slova, ale nechybí jim jistá oprávněnost.“

Eva: „Co lidovci hrají za hru, když tvrdí, že nejvíce budou zdaněním postiženy židovské obce? Není to pravda, 80% fin.náhrad získala kat.církev, tak co matou veřejnost? Jinak sklízejí to, co zaseli. Už zapomněli, jak zákon prošel sněmovnou?“

Petr Jan Vinš: „Toto netvrdí Lidovci, ale o významných problémech, které by ono ´´zdanění´´ znamenalo, hovoří sama Federace židovských obcí.“

Stanislav: „Jaké máte pocity z církevních restitucí, když tehdejší vláda stanovila ceny za nevydané nemovitosti, půdu a lesy mnohonásobně vyšší, než podle kterých se restituovali ostatní běžní občané? Nestačíte se? Děkuji za upřímnost.“

Petr Jan Vinš: „Výsledná částka je předmětem kompromisu, který má mnoho stran. Není možné vytahovat z tohoto kontextu jenom jeden aspekt.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2019
 P ST HD