Interaktivní zpravodajský pořad ČT24. Hlavní události dne, podstatná témata a jejich aktéři odpovídající na otázky diváků živě v Hyde Parku. Dnes na téma „Nová pravidla pro předškolní vzdělávání“ s Jaroslavem Faltýnem, ředitelem odboru předškolního, základního, uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT.

Obsah dílu

Přehrát vše

Chat

ředitel odboru předškolního, základního, uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT

Jaroslav Faltýn

Dnes se v Devadesátce vracíme k avizovanému tématu předškolní vzdělávání. Dotazy, které jste poslali minulý týden, zařadíme také do vysílání.
Letos poprvé je zhruba pro 110 tisíc pětiletých dětí poslední ročník v mateřské škole povinný. Novinka má být hlavně přínosem pro ty ze sociálně vyloučených lokalit. Povinná předškolní docházka má i svá úskalí. Někteří rodiče s ní nesouhlasí. Jako alternativu vidí domácí vzdělávání. Proti tomu se staví Ministerstvo školství, podle něj jeden rok v kolektivu dětem usnadní adaptovat se na pravidelný režim, který je pak čeká ve škole. Školky musely zajistit místo pro všechny pětileté děti. Některé už mají plno, jinde zůstala prázdná místa. Úřady zjišťují, kolik dětí rodiče nezapsali vůbec a kolik dětí bude chodit do jiné než spádové školky. Celkem by mělo v novém školním roce do mateřinek chodit skoro 400 tisíc dětí. Rodiče museli do školky přihlásit děti, kterým zbývá poslední rok před nástupem do školy. Pokud to neudělali, čeká je postih, na pokutě mohou zaplatit až 5000 korun. Opravdu může rok ve školce usnadnit adaptaci dítěte na samotnou školní docházku? Jaké mají možnosti rodiče, kteří nechtějí zapsat své děti do školky? Hlavním hostem dnešní Devadesátky bude ředitel odboru předškolního, základního, uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT Jaroslav Faltýn.

Záznam chatu ze středy 16. srpna 2017

Zuzana: „Jak je možné, že někteří lidé o povinnosti předškolní docházky netuší a mnohdy se tuto skutečnost dozví až potom, co měli být se svými dětmi u zápisu?“

Jaroslav Faltýn: „Informace o povinném předškolním vzdělávání byly sděleny krajským úřadům, sdružením měst a obcí, sdružením místních samospráv... a obce tedy měly tyto údaje k dispozici. Obce spravují matriky a z těchto matrik dostaly informace školy. Kromě toho informovala o povinném předškolním vzdělávání média. Podrobnější informace byly dále k dispozici na webu MŠMT.“

SODIUM: „"Existuje i alternativa – domácí vzdělávání s povinným přezkoušením." - Může to být stejně kvalitní výuka jako ve škole?“

Jaroslav Faltýn: „v některých aspektech samozřejmě může, ale co se týká sociálních aktivit, socializace do skupiny ostatních dětí a učení i na základě participace ve skupinových aktivitách, je pochopitelně individuální vzdělávání o tyto prvky ochuzeno. Není ovšem vyloučeno, že budou zase posíleny jiné, neméně důležité, oblasti vzdělávání.“

.: „Nedostanou mnozí rodiče radu, aby zažádali o individuální plán, aby nebyly v mnoha místech přeplněné školky?“

Jaroslav Faltýn: „To by určitě neměli. V kompetenci ředitele/učitele mateřské školy to není. Pokud vyvstane pochybnost k průběhu zápisu nebo procesu přijímaní dítěte k předškolnímu vzdělávání, je odvolacím orgánem krajský úřad.“

Johana: „Neměla by pro některé skupiny dětí, zejména z vyloučených lokalit, platit povinnost odchodit celou školku? Pokud sociálka vidí, že se dítě nerozvíjí, tak by to měl být logický krok.“

Jaroslav Faltýn: „K žádné nabízené službě nelze potenciálního klienta nutit. Povinnost vzdělávání od 5 let věku zasáhne část období před nástupem do základního vzdělávání. A s ohledem na bezproblémový nástup do tohoto vzdělávání a vyrovnání šancí všech dětí nabízí stát povinnost alespoň od pěti let.“

WAR: „Je ten povinný rok mateřské školky dobrá věc?“

Jaroslav Faltýn: „Pro děti, které by se ke vzdělávání jinak nedostaly, určitě ano.“

Stanislav: „Co bude hlavním obsahem předškolního vzdělávání podle nové úpravy školského zákona a jak mají rodiče připravovat své děti na vstup do tohoto předškolského zařízení?Kdo bude tuto předškolní přípravu provádět,vychovatelky a nebo učitelé?Děkuji za odpověď.“

Jaroslav Faltýn: „Rodiče přípravu provádět nemusí, je to otázka jejich zodpovědnosti a vůle podpořit rozvoj vlastního dítěte. Obsah předškolního vzdělávání je pojatý celostně a zaměřuje se na rozvoj zdravého životního stylu dítěte, jeho dovedností, dovednosti myslet, sociální rozvoj, rozvoj osobnosti a jejich schopností. Předškolní výchovu a vzdělávání provádí primárně učitelky mateřské školy.“

Jarda: „Dobrý den, kdo bude kontrolovat, jestli chodí děti do posledního roku školky? Sociálka nebo si to budou školky hlídat samy?“

Jaroslav Faltýn: „Nejprve mateřské školy a obce, kde cílem bude rodiče dětí dohledat, například na adrese, která neodpovídá adrese trvalého pobytu. A po dohodě s rodiči se snažit především dosáhnout umístění dítěte do předškolního vzdělávání.“

Jiří Kappler: „Neobáváte se reakce rodičů ostatních dětí, když zákon "nažene" do stejné školky i nepřizpůsobivé z vyloučených lokalit? Sám mám děti už starší, ale stát se to před pár lety, udělám vše pro to, abych svoje děti přesunul jinam, i kdyby to mělo stát hodně.“

Jaroslav Faltýn: „Otázka byla zodpovězena ve vysílání v 66. minutě.“

Soňa: „Neuvažovali jste spíše, že by se rodinám, které neposílají děti do škol a školek krátily sociální dávky?“

Jaroslav Faltýn: „Odpověď zazněla ve vysílání v 68. minutě.“

Stopáž90 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD