Stručná pravidla 6. série S ČT sport na vrchol

 • Účastník nemá žádné věkové omezení. Do soutěže se ovšem započítávají pouze výsledky dosažené účastníky, jejichž ročník narození je 2002 a starší. Pro mladší lyžaře (ročník narození 2003 a mladší) je k dispozici dětská trať. Dospělou trať si tito účastníci mohou sjet, ovšem jejich čas nebude nikde ve výsledcích zaznamenán.
 • Účastník se nemusí předem nikde registrovat. Pouze přijede na start závodu, tam podepíše souhlas s podmínkami soutěže, obdrží zapůjčené startovní číslo a může závodit.
 • Účastník sjede stanovenou trať (modrou nebo červenou), v souladu s pravidly FIS, na čas.
 • Každý účastník může jet v určeném časovém rozmezí (většinou 10:00–12:45 hodin, ale přesný harmonogram bude vždy uveden na webu) neomezený počet jízd, ovšem pro klasifikaci je nutné, aby alespoň jednou získal čas z červené i modré tratě.
 • Každý účastník musí dodržovat pravidla bezpečnosti – na startu, na trati i v cílovém prostoru. Každý účastník závodu musí mít ochrannou helmu.
 • 4 muži a 4 ženy s nejlepšími součty svých nejrychlejších časů z modré i červené tratě postupují do vyřazovací části. „Finálový pavouk“ se jede jako paralelní závod, zpravidla v rozmezí od 13 do 14 hodin.
 • V mužském i ženském pavouku se jedou nejprve semifinále, a to vždy na jednu jízdu. V prvním semifinále jede první proti čtvrtému po základní části, ve druhém semifinále jede druhý proti třetímu po základní části. Výhodu volby tratě (červená nebo modrá) má vždy ten, kdo dosáhl v základní části lepšího součtu časů, tedy postoupil z lepší pozice do „finálového pavouka“.
 • Jede se paralelně, startuje se zároveň v obou tratích, ovšem každá trať má vlastní časomíru, a tak o výsledku vždy rozhoduje údaj z časomíry a ne to, kdo projede cílem dříve (časomíra zaznamená skutečný čas každého ze závodníků, a tedy vyloučí možnost ulitých startů).
 • Ve finále si opět volí trať ten, kdo byl lépe postaven v tabulce základní části. I finále se jede pouze na jednu jízdu.
 • Pokud do finálového pavouka nenastoupí účastník, který má na účast nárok (pokud nebude k dispozici ve 12:50 v prostoru cíle), zaujme jeho místo ve vyřazovací části další v pořadí základní části.
 • Z finále vzejdou 2 denní vítězové (vždy muž a žena) a zároveň účastníci finálového kempu.
 • Denní vítězové ještě jedou tzv. „Souboj pohlaví“ – jednu paralelní jízdu. Mužskému vítězi bude v tomto souboji připočten k času „denní handicap“. Ten bude přesně stanoven na základě výsledků základní části. „Denní handicap“ je rozdíl součtu časů obou vítězů ze základní části vydělený dvěma. (například mužský vítěz má v základní části nejlepší časy 25:00 a 25:50 – v červené a modré trati. Jeho součet je tedy 50:50. Ženská vítězka má v základní části nejlepší časy 26:00 a 27:00 – v červené a modré trati. Její součet je tedy 53:00. Handicap pro „Souboj pohlaví“ je v tomto případě 53:00 – 50:50 / 2, tedy 1:25 vteřiny.
 • Kdo v této dodatečné jízdě (v „Souboji pohlaví“) vyhraje, získává 1 vteřinu k dobru do závodu v rámci finálového kempu.
 • Účastník nesmí být držitelem závodního FIS kódu v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního) – možno ověřit na webu Mezinárodní lyžařské federace. V praxi to znamená, že kdo je v této oficiální databázi (byť s neaktivním FIS kódem), nesmí se závodu zúčastnit.
 • Účastník nesmí být držitelem kódu Svazu lyžařů ČR v alpských disciplínách, freestylovém lyžování ani v kategorii masters (kódu aktivního ani neaktivního) – možno ověřit v aplikaci alpského úseku na webu Svazu lyžařů ČR.
 • Pouze tyto dvě oficiální databáze na webech FIS a SLČR jsou určující pro posuzování oprávněnosti startu jednotlivých soutěžících.
 • Pokud je účastník instruktorem či spolupracovníkem jakékoliv lyžařské školy, nesmí závod absolvovat ve „firemní“ kombinéze či podobném „firemním“ lyžařském oblečení.
 • Účastník se musí seznámit s podmínkami soutěže a souhlasit s nimi.
 • Účastník musí být v případě úspěchu k dispozici České televizi po dobu konání akce, musí se zúčastnit semifinále, příp. finále, jinak nemá nárok na ceny pro vítěze základních kol. Pokud odmítne „denní vítěz“ spolupráci s ČT po dobu projektu, stává se „denním vítězem“ a postupujícím do kempu další v pořadí (dle finálového pavouka, případně pak dle lepšího postavení v klasifikaci základní části).
 • Do „denního finálového pavouka“ nesmí postoupit žádný z účastníků semifinálového kempu z první, druhé, třetí, čtvrté ani páté série. V praxi to znamená, že v letošním kempu budou pouze lyžařští amatéři, kteří se této soutěže buď nezúčastnili anebo v ní nikdy nepostoupili za základní části do kempu.
 • Celkem 48 vítězů z jednotlivých dnů (24 žen a 24 mužů) postupuje na finálový kemp do Špindlerova Mlýna (5 dní v termínu 16. – 20. 3. 2016).
 • V pátek 18. 3. 2016 se uskuteční semifinálový závod, ze kterého poustoupí 12 nejlepších mužů a 12 žen do finále.
 • Finále se pojede na závěr kempu v neděli 20. 3. 2016.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo udělit 2 „divoké karty“ v souvislosti s postupem do semifinále.