Zajímavý příběh jednoho starého obrazu, který se Metropoli podařilo objevit v městském muzeu. Srovnání vyobrazené lokality se současnou Pankrácí

Příběh zapomenutého obrazu a proměny Pankráce

Dnes už jen nejstarší pamětníci vědí, jak kdysi vypadalo okolí kostela svatého Pankráce a ulice Na Pankráci. Proměnu tohoto místa dokumentují staré fotografií a hlavně příběh jednoho dávno zbouraného domu a velkého obrazu, na kterém byl zachycen, přestože v době, kdy obraz vznikal, dům už dávno nestál. Obraz spočíval řadu desetiletí v depozitáři muzea a teprve při natáčení příběhu tohoto obrazu ho znovu spatřila neteř autora - po 56 letech.

Stopáž5 minut
Rok výroby 2015
 ST