Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Hrad Bítov

Hrad Bítov Stavba velké dyjské přehrady s vysoko vzedmutou hladinou vod, omývajících boky bítovského hradního vrchu, nenávratně změnila osobitý ráz údolí, do něhož po staletí shlíží středověký jihomoravský hrad Bítov. První zastávka naší kamery bude právě tady.

Dnešní podoba původně panovnického hradu, jehož existence je bezpečně doložena k roku 1185, i když kořeny sahají daleko hlouběji, je výsledkem mnoha stavebních proměn, takže původní středověký ráz jednotlivostí i celku je značné porušen.

Nejstarší zachované raně gotické články, klínová věž v západní části velkého nádvoří a podobná, dnes stavebně začleněná do jihovýchodního nároží hradního paláce, svědčí o rozsáhlé výstavbě hradu v druhé polovině 13. století, nejspíše v době velkého opevňování hranice proti Rakousům za Přemysla Otakara II. Obratnou politikou, kterou učinila na sobě finančně a vojensky závislým i krále, získávala šlechta zástavou rozsáhlá území i královské hrady. To se stalo roku 1307 také s Bítovem, jejž obdržel lénem poslední královský správce bítovského kraje Rajmund z Lichtenburka.

Hrad Bítov, vytvářející zajímavou romantickou kulisu v podivuhodné přírodní podyjské scenerii, inspiroval četné malíře (Zvěřina, Havelka). Je přesvědčivým dokladem architektonického vývoje původně panovnické, později šlechtické pevnostní stavby. Odjinud převezené vnitřní novogotické zařízení dokresluje vhodně ráz interiérů z 19. století, jiné prostory zaplňuje rozsáhlá bítovská zbrojnice, založená na začátku 18. století.

MapaHrad Bítov
videoHrad Bítov
...
video video

Hrad Bítov

Pražské přívozy

Pražské přívozy Funkcí přívozu je propojit konce pěších nebo vozových komunikací překřížených vodním tokem a doplnit přemostění na nízké úrovni nábřeží. Právě o pražských přívozech si budeme povídat dál. Kolem Vltavy byl čilý ruch rekreační i pracovní a propojení tímto způsobem bylo logické a nezbytné. Praha měla proto řadu přívozů od nejstarších dob. Právo provozovat přívoz bylo vždy velmi ceněné a o tuto živnost vždy býval velký zájem. Víme také, že v roce 1222 vlastnila Vyšehradská kapitula obec Podolí s dvorem a právem přívozu.

Asi od 50. let 19. století přívozy byly buď soukromým majetkem, nebo vlastnictvím obcí. Obecní přívozy byly provozovány buď přímo v režii příslušné obce, nebo byly pronajímány jednotlivcům. Někteří dokonce provozovali více přívozů. Například jistý Jan Pašek provozoval počátkem století přívoz v Záběhlicích (dnes součást Zbraslavi) a také přívoz karlínský a v roce 1909 také zabezpečoval dočasně převoznické služby při opravě mostů přes Štvanici. Jiný soukromník, holešovický rybář Karel Vaňha, provozoval ke své rybářské živnosti také dva přívozy holešovické.

Na počátku 20. století provozovaly obecní přívozy například Modřany, Hodkovičky, Podolí, Praha a Bohnice. Ojediněle přívozy provozovaly jiné instituce, např. Knížecí hospodářské ředitelství na Zbraslavi nebo Zemský výbor pro Království české. Většinu přívozů provozoval po roce 1949 komunální podnik Lázeňská a rekreační služba, od roku 1959 Kadeřnické a lázeňské služby hl. m. Prahy a po roce 1965 Pražské lázně.

Ke kouzlu lodiček se Praha vrátila i v uspěchaném jednadvacátém století. V centru se jimi dostanete na většinu vltavských ostrovů, na kraji města vás pak převezou na místech, kde se napojují cyklostezky a kde stojí autobusy. Několik stovek lidí je dokonce využívá každý den k cestě do práce.

MapaPražské přívozy
videoPražské přívozy
...
video video

Pražské přívozy

Stvořidla

Stvořidla S Bořkem Klabíkem ze zámku Vilémovice a Václavem Vackem se budeme pak toulat po Stvořidlech. A to i do míst, kam jezdil Jaroslav Foglar, pravidelně dvacet let, a pomáhal tady stavět junácký tábor, v němž pak Hoši od Bobří řeky prožívali svá dobrodružství. Kamenité koryto řeky Sázavy si oblíbili už dávno vodáci. Vlakové spojení je velmi dobré, v místě je železniční zastávka. Krásná je procházka korytem řeky po červené značce a ti, kteří to tady už znají, vědí, že pro stanování a rekreaci je zde vyhrazeno veřejné tábořiště či penziony. Za zmínku stojí i Melechov (707 m).

Narazíte tady na rozhlednu a zříceninu tvrze z 15. století, která chránila poutníky na zemské obchodní cestě z Rakous do Kutné Hory – po žluté do kopce, ale dá se to. Stvořidla jsou nejstarší rezervací na Havlíčkobrodsku. Původně byla vyhlášena v roce 1948. V nově upravených hranicích pak znovu v roce 1998. Rozprostírá se na ploše 246,4 hektarů.

Obec Vilémovice se zmiňuje už ve 13. století – v souvislosti s migrací mnichů. Našli tady nějaký kus, ne zahrady, ale kus obrostlé plochy. A v koutku té plochy nalezli tis. Tis, který je v dnešní době chloubou Vilémovic a řadí se mezi nejstarší stromy ve střední Evropě. Samotný zámek Vilémovice byl založen Ignácem Bechyněm z Lažan v roce 1739 jako barokní zámek, který v roce 1825 vyhořel. Přestavba už nesla prvky klasicistní.

MapaStvořidla
videoStvořidla
...
video video

Stvořidla

Šťastná země

Šťastná země Pak se dozvíte, který známý český hrad stojí na bývalé sopce nebo jak vzniká písek z pískovce nebo co jsou to voštiny. Uvítáme vás v novém prožitkovém geoparku, který teprve nedávno otevřeli v přírodním areálu Šťastná země v Radvánovicích u Turnova. A nečekejte jen obvyklé tabule s texty, tady si můžete všechno pořádně osahat.

O Českém ráji se tady dozvíte spoustu zajímavého a snad i nového. Letos třeba otevřeli novou naučnou stezku věnovanou zdejším geologickým unikátům, kvůli kterým byl Český ráj před čtyřmi lety zařazen do světové sítě geoparků UNESCO. Ten ve Šťastné zemi je jeho malou zmenšeninou. Díky geoparku se vlastně turisti poprvé dostali do zajímavého údolí ve Studeném, jak se tomuhle místu odedávna říká. Dlouhá léta připomínalo spíš džungli, teď se snaží změnit svou nevlídnou tvář.

MapaŠťastná země
videoŠťastná země
...
video video

Šťastná země

Tupeská keramika

Tupeská keramika Proslulou hrnčířskou vesnici Tupesy najdete v malebné krajině nedaleko hradu Buchlova. A tamní Muzeum tupeské keramiky pak v nejstarším z vesnických domků z roku 1837. Oblast moravského Slovácka a zejména okolí Tupes má pro výrobu keramiky mimořádně vhodné přírodní podmínky. Řečeno konkrétně a viděno očima hrnčířů to znamená dostatek hlíny potřebného chemického složení. Není divu, že nejstarší nálezy keramiky v této oblasti pochází už z 10. století.

Nejvíce však vesnici proslavila teprve až mnohem mladší majolika s typickými barevnými vzory. Novodobá historie tupeské keramiky se začala psát po roce 1904, kdy se do Tupes přistěhovala rodina Úředníčků – a ti se věnovali téhle činnosti, zkušenosti si předávali v rodu z generace na generaci.

MapaTupeská keramika
videoTupeská keramika
...
video video

Tupeská keramika

Baron Trenck

Baron Trenck A pro tentokrát skončíme v Brně. Řeč se stočí hlavně na jednoho pána, pana Trencka. Jméno Františka barona Trencka přežilo o dvě stě šedesát let záhadnou smrt svého ukrutného nositele. Nejvýznamnější moravské a brněnské kulturní i společenské instituce se spojily, aby vám pomohly pohlédnout na Brno očima baroka.

Barona Trencka zkuste v naší reportáži využít jako svého průvodce, díky němuž objevíte skvosty barokní architektury, jimiž město okázale kvetlo a které se dnes skrývají našim neznalým pohledům. Výstava Brno v době Barona Trencka je pojata jako umělecko-historická pouť po městské památkové rezervaci.

Jednotlivé expozice jsou zaměřeny na hodnotné dobové solitéry z majetku spolupracujících institucí. Kromě barokních soch a obrazů můžete zhlédnout ojediněle vystavovaná díla užitého i sakrálního umění, lidového či uměleckého řemesla, zbraně a stranou nezůstanou ani dobové archiválie. Slovníček, který je součástí této brožurky, vám pomůže seznámit se s dobovými pojmy, s nimiž se setkáte při své cestě výstavou. Celou výstavu projdeme a o všem zajímavém si budeme povídat s jejím organizátorem Petrem Lukasem.

MapaBaron Trenck
videoBaron Trenck
...
video video

Baron Trenck

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín