Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Vranovská kamenina

Vranovská kamenina S úspěchem napodobovala světově proslulou anglickou kameninu. V třicátých letech se v továrně vyráběl široký sortiment zboží, od běžné produkce až po luxusní kameninu zdobící šlechtická sídla. V naší reportáži se též ocitneme na krásném vranovském zámku, který patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka.

Slavnou vranovskou keramickou továrnu na výrobu kameninového zboží zakládá v roce 1799 Josef Weiss. V roce 1816 ji kupuje majitel vranovského dominia Stanislav Mniszek, který přijímá nové zaměstnance, rozšiřuje sortiment a zlevňuje a zdokonaluje technologii. V roce 1828 získává výhradní oprávnění k produkci nových druhů wedgwoodů a okolo roku 1832 zavádí i levnou, působivou a tehdy módní metodu tištěného dekoru.

Ve Vranově přicházely na svět jak předměty denní potřeby, tak dekorativní sloužící pro výzdobu interiéru. K oblíbeným motivům patřily v období biedermeieru ještě geometrické tvary, lovecké náměty anebo inspirace antikou. Průvodkyní nám bude Miroslava Janíčková.

MapaVranovská kamenina
videoVranovská kamenina
...
video video

Vranovská kamenina

Hrad Lukov

Hrad Lukov Tento hrad se poprvé připomíná v roce 1332, kdy patřil pánům ze Šternberka, kteří jej vlastnili až do roku 1516. Ve 14. století měl hrad vlastní jádro tvořené hradním palácem, k němuž na jihu přiléhala hradní věž, připomínající věž hradu Buchlova.

Věž střežila přístupovou trasu. Severní stranu chránila hradební zeď. Na konci 14. století byl hrad rozšířen o neobyčejně rozsáhlé předhradí, zpevněné nárožními věžemi, z nichž jedna – Svatojánská – se zachovala dodnes.

Podle pověsti došlo kdysi na hradě Lukově k neštěstí, když malému synkovi hradního pána urazilo při hře těžké víko truhlice hlavu. Zlobou zaslepený otec přikládal vinu manželce, která synka nedokázala uhlídat, a proto ji srazil ze skalního útesu. Od té doby se tu aktéři této tragédie zjevují: v blízkosti skály žena vedoucí bělouše, ve zříceninách rytíř v bílém šatě a bezhlavý hoch se znamením zlaté podkovy na prsou.

Hrad od 18. století postupně chátral a nebýt nadšenců ze Spolku přátel hradu Lukova, nejspíše by upadl v zapomnění nadobro. Dnes je díky nim jedním z lákadel k návštěvě okolí Zlína a nedávno tu dokonce otevřeli další z návštěvnických okruhů.

MapaHrad Lukov
videoHrad Lukov
...
video video

Hrad Lukov

Skanzen Vysoký Chlumec

Skanzen Vysoký Chlumec Oblast středního Povltaví je jedinečná v rámci středních Čech poměrně značným počtem zachovaných objektů lidového stavitelství z 18. až počátku 20. století. Výjimkou nejsou ani památky podstatně starší, např. kamenné stavební články z pozdního středověku a kamenné brány ze 17. století.

V roce 1999 bylo možné přistoupit k budování Muzea vesnických staveb středního Povltaví – jsme ve Vysokém Chlumci, který se nachází 35 km východně od Příbrami a 8 km jihozápadně od Sedlčan, v malebné krajině středního Povltaví.

V roce 1998 Hornické muzeum Příbram odkoupilo od rodiny Lobkowiczů pozemek na katastru obce Vysoký Chlumec o rozloze 3 hektary. Následující rok započala výstavba Muzea vesnických staveb středního Povltaví, pobočky Hornického muzea Příbram.

Do přírodního areálu v údolí potoka jsou citlivě zakomponovány zemědělské usedlosti, chalupnická a domkářská stavení, hospodářské stavby, technické stavby na vodní pohon a drobné sakrální objekty, které v převážné většině pocházejí z 18. až počátku 20. století.

Roku 2001 získalo Hornické muzeum Příbram složené zařízení vodní pily (katru). Pochází původně z obce Dolní Sloupnice. Jde o unikátní stroj z druhé poloviny 19. století, s vodorovným řezným listem, který umožňoval řezat klády s velkým průměrem. Teď po dokončení je pila na vodní pohon teprve druhým zařízením podobného typu umístěným v českých muzeích v přírodě.

MapaSkanzen Vysoký Chlumec
videoSkanzen V. Chlumec
...
video video

Skanzen V. Chlumec

Archiv Jablunkov

Archiv Jablunkov Také se vydáme na cestu, na níž budeme pátrat po osudech a stopách válečných veteránů z Těšínského Slezska a mluvit budeme hlavně o archivu vojenské historie tamního regionu. Po stopách jejich příběhů se vydáme do Jablunkova, do nově otevřeného Archivu vojenské historie tohoto regionu.

Archiv založil pan Bogdan Jakubek. Celý tenhle příběh začal vyprávěním dědečka pana Jakubka, který sám sloužil na frontě. Samotná oblast, v níž se budeme pohybovat, byla od roku 1938 postupně polskou, následně pak částí Velkoněmecké říše. A proto i vystavované exponáty mají různé příběhy, různý původ.

Ve sbírkách archivu proto uvidíte nejen uniformy a zbraně, ale i řadu osobních věcí veteránů jako jsou například holící potřeby, mýdlo, fotografie, vojenské známky, ale třeba i plechovku se zahuštěnou kávou. A zajímavá je budova, kde se archiv nachází. S vojenskou historií Těšínského Slezska má spojitost i nově opravená budova, ve které se archiv nachází – roku 1914 zde na cestě do Vídně pobýval maršálek polských vojsk Jozef Pilsudski.

MapaArchiv Jablunkov
videoArchiv Jablunkov
...
video video

Archiv Jablunkov

Polední hora

Polední hora Nejkrásnější výhled na celou Šumavu nabízí od roku 1998 rozhledna nad Prášilským jezerem, na vrcholu hory Poledník (Polední hora). Vyhlídková věž stojí na území Národního parku Šumava v blízkosti česko-německé hranice, 5 km jihovýchodně od Prášil.

V nepřístupném vojenském pásmu vyrostl v 60. letech 20. století vojenský areál s 37metrovou vysokou betonovou věží. Objekt sloužil jako základna pro sledování leteckého a pozemního provozu v sousedním Německu a jako odposlechová stanice a rušička televizního i radiového signálu vysílačů umístěných za našimi hranicemi.

Po roce 1989 byl zpřístupněn vrchol Poledníku se zákazem vstupu do oploceného vojenského areálu. Původní věž byla přebudována na rozhlednu a všechny ostatní objekty byly zbourány. Vedle věže byl zbudován srub s občerstvením a zastřešené turistické odpočívadlo. Pro veřejnost byla rozhledna slavnostně otevřena 18. července 1998.

Po neobvykle širokém schodišti se dá vyjít do třech vyhlídkových pater, kde je umístěna galerie s výstavami prací: a téma? Šumavská příroda. Samotná vyhlídková plošina je přístupná pomocí krátkého žebříku. Jak sami můžete zjistit, je výhled z jedné z nejvýše položených rozhleden v České republice na vrcholy prakticky celé Šumavy zážitkem. Ten lze ještě umocnit návštěvou Prášilského jezera ležícího na svahu Poledníku pod 150 m vysokou stěnou. Na vrchol rozhledny vede 227 schodů.

MapaPolední hora
videoPolední hora
...
video video

Polední hora

Zámek Potštejn

Zámek Potštejn Zastavíme se na zámku Potštejn – byl postaven v roce 1749 hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval – Chamaré. A zřejmě už během druhé poloviny 15. století zástavní držitelé potštejnského panství postavili náhradou za zpustlý hrad na kopci nad městečkem panský dvůr s tvrzí.

Snad k tomuto sídlu patří zpráva o poplužním dvoře zmíněném při koupi panství Václavem Hrzánem z Harasova roku 1558. Právě za Hrtanů. Roku 1629 bylo zadlužené Václavově vnučce Anně Kateřině potštejnské panství zabaveno a exekuční komisí přiřčeno Kašparu Grambovi z Grambu. Po smrti jeho dětí připadla práva na Potštejn hradeckým jezuitům, od nichž je roku 1666 odkoupil Václav Záruba z Hustířan. Za něj a jeho potomků bylo sídlo přestavěno v raně barokním slohu.

Roku 1746 prodala Eliška Zárubová potštejnské panství hraběti Janu Ludvíku Harbuval-Chamaré. Harbuvalové na Potštejně také na rozdíl od předchozích vrchností sídlili, proto zámek pozdně barokně přestavěli, není tedy jejich novostavbou, jak bylo dlouho v literatuře uváděno. Přestavba byla dokončena před rokem 1757, poté probíhaly už jen úpravy zámecké zahrady a parku.

Harbuvalové drželi Potštejn po tři generace až do roku 1849. Tehdy zemřel poslední potomek potštejnské větve rodu Jan Antonín Josef Harbuval-Chamare a sňatkem s jeho jedinou dcerou Alžbětou přešel Potštejn na Dobřenské z Dobřenic. V majetku jeho rodu zůstalo panství až do roku 1945, kdy bylo Františku Jindřichu Dobřenskému přes jeho nesporné vlastenectví projevené za okupace zabaveno.

Od roku 1949 sloužil zámek jako odborářské školicí středisko, pro jehož potřeby byly provedeny četné nevhodné stavební úpravy. Roku 1989 se zámek stal majetkem podnik Kancelářské stroje Hradec Králové, po dalších majetkových změnách a neúspěšné privatizaci v roce 1994 nebyl zámek využíván a chátral. Roku 1997 se zámek vrátil do státního majetku. My se jím projdeme s jedním ze současných spolumajitelů panem Zdeňkem Nováčkem.

MapaZámek Potštejn
videoZámek Potštejn
...
video video

Zámek Potštejn

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín