Mozaika z regionů.

Obsah dílu

Přehrát vše

Zámek Stekník

Zámek Stekník Ves Stekník bude naším prvním cílem. Najdete ji tak asi 6 km východně od Žatce. A zmínky o ní pocházejí už z roku 1389, kdy je toto místní jméno uváděno ve formě „Vzteklník“ nebo „Vzteklinec“. V 16. století byla označována jako „Steklník“, pozdější německý tvar tohoto toponyma se ustálil ve formě „Steknitz“, zatímco česká forma v dnešním „Stekník“.

Zajímavá obec, i když ne příliš veřejnosti známá, má přece jen jedno unikum. Je totiž v současné době jedinou vesnickou památkovou zónou okresu Louny. Dominantou vesnice je zámek, stojící při západním okraji obce. Cesta k zámku vede vesnicí, na jejíž návsi jsou zachovány bohatě zdobené brány selských statků. Stavitelé těchto statků si nepochybně brali vzor z barokních zámeckých portálů.

Zámek, postavený patrně kolem roku 1650, rokokové přestavěný v druhé polovině 18. století, s terasovitými zahradami si jako své rodinné sídlo nechali postavit Kulhánkové z Klaudensteina, původně žatečtí měšťané povýšení do šlechtického stavu. Náves je pozoruhodná malebnými štíty některých usedlostí a svědčí o tom, že kdysi patřil Stekník mezi skvosty venkovského barokního stavitelství (vesnická památková zóna).

MapaZámek Stekník
videoZámek Stekník
...
video video

Zámek Stekník

Hračky v Netřebicích

Hračky v Netřebicích Už několikrát jsme vám představili tvůrce, kteří zachovávají tradiční řemesla a obdivovat budeme i originální výrobky ze Šumavy, ke kterým mají blízko manželé Holinkovi z jihočeských Netřebic u Velešína.

Ti, kteří se o jejich výrobky a práci zajímají, ocení hlavně to, že každý předmět vezmou Holinkovi do ruky a umějí si s ním pěkně poradit, a to tak, aby dřevo sloužilo i krášlilo.

A v dílně těchto manželů na nás i na vás čeká i jedna truhla, kde Holinkovi shromažďují staré nářadí. A jednou by oba moc rádi otevřeli i Muzeum soustružení dřeva.

MapaHračky v Netřebicích
videoHračky v Netřebicích
...
video video

Hračky v Netřebicích

Hora Říp

Hora Říp Spočinul tam podle legendy praotec Čech a namíří tam i naše kroky. Kamerou zacílíme na Říp – v rovinaté krajině Podřipska ji nemůžete nevidět.

455 metrů nad mořem a 300 metrů nad hladinou Labe – je totiž i důležitým orientačním bodem. S dějinami naší země je ale tenhle pahorek spjat velmi výrazně, a to i dnes, kdy slouží jako volební výletní místo.

Jméno převzali Říp čeští Slovani od svých předchůdců Germánů. Je indoevropského původu a znamená prostě Hora. Jde o vyhaslou třetihorní sopku, čedičovou vyvřelinu, jejíž stáří se počítá i k 35 milionům letům.

A hora v sobě skrývá i jedno magnetické „tajemství“. Nefunguje tady totiž kompas. V 18. a 19. století se stal Říp známým poutním místem. Vycházely odsud tábory lidu i manifestace. Odsud pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla.

MapaHora Říp
videoHora Říp
...
video video

Hora Říp

Tanky v Jablunkově

Tanky v Jablunkově Josef Czudek vlastní víc než hektar nevyužitých pozemků, a proto se rozhodl společně s bratrem zřídit technické muzeum. Jedním z důvodů je snaha přilákat do podhorské obce Návsí u Jablunkova turisty.

Inspiraci našel pan Czudek v německém Finheimu a o něco podobného se pokusil v Návsí, i když v menším měřítku. Zatím se fandům podařilo sehnat nejrůznější drobné zbraně, jako pistole, samopaly či kulomety a do budoucna chtějí postavit také zastřešený objekt, ve kterém by se například nacházely figuríny ve vojenských uniformách.

U autoservisu v Návsí tak bude možno zhlédnout ruské tanky T 34, německé stroje a další vojenská vozidla. Kontakty vedou sběratele na Ukrajinu, kde se nachází spousta vojenské techniky, která však byla v menší či větší míře poničena v bojích druhé světové války. Ale ohlížejí se po kouscích i v Česku – i u nás v republice se dají sehnat vyřazené tanky, často i levněji.

MapaTanky v Jablunkově
videoTanky v Jablunkově
...
video video

Tanky v Jablunkově

Mlýn Choteč

Mlýn Choteč Obec Choteč leží jen pár kilometrů za hranicí Prahy 5 směrem jihozápadním, „karlštejnským“. Obec s pěkným kostelíkem na kopci, část obce v prohlubni u Radotínského potoka.

A právě tady stojí krásný mlýn ze 17. století. Kdysi tohle řečiště obývalo na 21 mlýnů. My budeme ale obdivovat ten jediný dochovaný: mlýn zvaný „U Veselých“, který se jako jediný zachoval v původním stavu a funkční. Hradiště, kudy můžete projít i vy, leží na vysoké ostrožně nad Radotínským potokem mezi obcemi Choteč a Chýžice. Říká se mu Škrábek.

Jde o jednodílné trojúhelníkové hradiště o rozloze přibližně 1 hektaru, opevněné jednoduchým valem a příkopem. Val byl pravděpodobně zpevněn kameny (ukazuje na to množství kamenů na průřezu korunou valu), jeho konstrukce však nebyla nikdy archeologicky zkoumána. Výška čelního valu dosahuje až 3 metry, příkop je mělký a úzký (cca 1 metr a 3 metry široký). Obvodové valy jsou málo znatelné, výraznější jsou na severovýchodní straně hradiště.

Datace hradiště je nejistá, neproběhl zde archeologický průzkum, ani systematické povrchové sběry. Obvykle je řazen do doby hradištní, nicméně je možné, že je pravěké. Mlýnem nás provedou manželé Veselí. Jejich předek koupil mlýn roku 1776. Mlýn byl v provozu za všech okolností do roku 1951. Pak byl zastaven a v roce 1992 byl opět spuštěn. Řeč bude i o mletí – činnosti, která k této stavbě bytostně patří.

MapaMlýn Choteč
videoMlýn Choteč
...
video video

Mlýn Choteč

Stezka Nové Zámky

Stezka Nové Zámky V 2. polovině 16. století postavili Černohorští z Boskovic nevelký renesanční lovecký zámek, na jehož místě v roce 1690 vybudovali Lichtenštejnové rozsáhlejší barokní zámek.

V 30. letech 18. století přestavěn podle plánů A. Beduzziho a v interiérech vyzdoben nástěnnými malbami D. Meninardiho. V letech 1761–1762 sloužil jako lazaret, v roce 1805 vyhořel. V letech 1813–1820 byl obnoven podle plánů lichtenštejnského architekta J. Hardtmutha v klasicistické podobě. Zámek a park sloužil především pro pobyt v době lovů a občas též jako letní sídlo.

Celý areál Nových zámků se rozkládá v rámci chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Ta je charakteristická výskytem lužního lesa. Najít tady můžeme třeba rozkvetlý bradáček vejčit – vlastně jakousi orchidej, nebo třeba strom, kterému se říká jeřáb břeku.

Půjdeme taky naučnou stezkou Třesín s jeskyní Podkovou. Ta je dlouhá několik desítek metrů. Jeskyně v zimním období slouží netopýrům jako zimoviště. Dílem šlechtického rodu je také Čertův most. Ani jeho podoba s mostem u tzv. Pekla v lednicko-valtickém areálu není náhodná.

MapaStezka Nové Zámky
videoStezka Nové Zámky
...
video video

Stezka Nové Zámky

Stopáž26 minut
Rok výroby 2009
 P ST
ŽánrMagazín