Mistrovské kurzy Darii Klimentové

Sólistka Anglického národního baletu jako pedagog v Praze. Připravili: V. Janeček, V. Damborský a G. Skála