Zajímavosti o Telči

Telč Perla renesanční architektury, jak bývá Telči přezdíváno, si asi většina z nás spojí s pohádkou Pyšná princezna. Zámek nebyl nikdy prodán, noví majitelé ho získávali pouze dědictvím. Na místě dnešního zámku nechal Jindřich III. z Hradce nejprve zbudovat vodní hrad. Jindřichův syn Jan III. z Hradce držel ochrannou ruku nad mistry pražské univerzity, především pak nad jedním z prvních stoupenců myšlenek anglického reformátora Johna Wicliffa. Stanislavem ze Znojma, učiteli Jana Husa nebo Jeronýma Pražského. Obdobně se choval i jeho syn Jan IV., přesto byl telčský hrad dobyt husity. Za vlastnictví Zachariáše z Hradce zažívala Telč největší rozmach. Právě on nechal přestavět hrad na zámek. Zúčastnil se výpravy českých velmožů do Janova. Tady se seznámil s italskou renesancí a tato zkušenost se poté promítla do přestavby telčského sídla.

Na počátku 17. století, po vymření pánů z Hradce, se zámek dostal do vlastnictví Slavatů. Ti se pokusili o obrácení obyvatel Telče na katolictví, jak dokládá jezuitský kostel Jména Ježíš, vystavěný v blízkosti zámku. Slavatovské období připomínají na zámku některá obrazová díla – především portréty. Nejvýznamnější památkou tu zůstává rozměrná olejomalba zachycující ve svérázném podání pražskou defenestraci roku 1618. Další majitelé panství – Lichtensteini z Kastelkornu a Podstatští z Lichtensteina prováděli na zámku jen drobnější úpravy. Věnovali pozornost spíše zámeckému parku, kde později vybudovali vznosný empírový skleník.

Státní zámek Telč
web: www.zamek-telc.eu
e-mail: info@zamek-telc.cz
telefon: +420 567 243 821