Přehled dílů

alternative text

Folklorika

Etnografie a tradiční kultura ve filmových snímcích, fotografiích i odborných publikacích

alternative text

Folklorika

Jak vyrábí krojovou obuv Svatopluk Hýža

alternative text

Folklorika

Odkaz Joži Uprky - 145. výročí narození slováckého malíře a grafika

alternative text

Folklorika

Folklorní tábor s dětmi z brněnského souboru Javorníček

alternative text

Povidlová historie

Vaření povidel jako rituální společenská událost, jež se stala součástí lidové tradice a kultury

alternative text

Žňa našich předků

Od kosení až k domácímu chlebu - díky folklorním souborům ožívají v Čejkovicích už pátým rokem staré tradice

alternative text

Roztančená paleta

Růžena Krčmařová čerpá náměty pro své akvarely z prostředí tradiční kultury na Moravě a její osobitý styl charakterizují jednoduchost, hravost a lehkost

alternative text

Folklorika

Pamětník a písmák pan František Gajda ze Strážnice a jeho archiv

alternative text

Folklorika

Tradice poutí a poutnictví na Moravě: Tylovická pouť a Děkovná pouť v Blatnici pod Svatým Antonínkem

alternative text

Folklorika

Soubory lidových staveb v přírodních muzeích

alternative text

Folklorika

Návraty k tradiční, postupem času téměř vymizelé plodině, oskeruši. Nově vznikající tradice, které se pojí s jejím znovuobjevováním

alternative text

Dřevo a včely

alternative text7. 9.

Paměť staré Šumavy

alternative text

Ze sklepa do sklepa

Obyčeje a víno v nich

alternative text

Za prahem roubených chalup

S horaly a etnology za krásami karpatské lidové architektury do muzeí v přírodě i do původních dřevěnek zachovaných v krajině.

alternative text

Modrotisk

O historii a proměnách tradiční techniky, která byla zapsána na seznam nehmotného dědictví UNESCO.

alternative text

Tam na horách

Jaký je a jaký byl krkonošský folklor v drsné, rázovité, horské oblasti, v etnicky smíšeném pohraničním území, kde do druhé světové války žili Češi a Němci?

alternative text

Slavnosti lásky

Magický čas letního slunovratu odkrývá poklady a spojuje páry.

alternative text

Umrem, umrem

Jak se v lidové písni potkávají pohanské a křesťanské představy o konci pozemského života.

alternative text

Myslivci

Lov a jeho společenský status se v toku času různě proměňovaly. Dnes už nemá povahu marnivé kratochvíle, ale souvisí především s péčí o les.

alternative text

Když se pálí čarodějnice

Filipojakubská noc je původně tajemný a magický pohanský svátek, který se proměnil v lidový zvyk a dnes se slaví v mnoha evropských zemích.

alternative text

Komenský ze Strání

Portrét etnografa, gajdoše a zpěváka Pavla Popelky.

alternative text

Harmonie v pohybu

Hromadné skladby jsou charakteristickým fenoménem spojeným se Sokolem, spartakiádami, cvičiteli i cvičenci, kteří jim zasvětili své životy.

alternative text

Muzicírování po našimu

Původní goralský lidový zpěv, lidová píseň a lidová muzika a to, co se z nich dochovalo do dnešních dní.