Adventní a vánoční zvyky ve Vlčnově na Uherskobrodsku (2013). Režie A. Krutová

Vánoce, jim předcházející adventní doba a následující dny až do Tří králů jsou v lidové tradici směsicí předkřesťanských představ o světě a křesťanské tradice, je to magické období plné prazvláštních bytostí, nadpřirozených sil a čas kouzel, ale také čas koledníků-prosebníků, soucitu a lidské soudržnosti, uzavírání jednoho přírodního cyklu a očekávání nového. Ve Vlčnově na Uherskobrodsku si takovou kouzelnou atmosféru užili návštěvníci tří památkových domků společně s hospodářem a hospodyní a s Mikulášem, Luckami, Třemi králi, ponocným, koledníky z řad pastýřů, okolních cikánů a dalších prosebníků, s draním peří, pečením vánočních oplatků, litím olova a dalšími vánočními zvyky, jak si je v paměti uchovali obyvatelé Vlčnova.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 ST AD HD
ŽánrDokument