Hanácká národní buditelka Františka Terezie Emerencie Xavera Běhálková a odkaz jejího díla oživený souborem Hatě z Tovačova. Režie M. Kačor

V roce 1937 založil kolektiv nadšenců v Tovačově zajímavý muzejní spolek, základem jehož sbírek byly výšivky, hanácké kroje, dobový nábytek, keramika, obrazy a předměty lidové kultury na Hané. V roce 1951 se tyto sbírky staly základem muzejní expozice v tovačovském zámku. Počátky všemu ale už v 19. století dala buditelka Františka Terezie Emerencie Xavera Běhálková (1853–1907), velmi významná sběratelka hanáckého lidového umění, písní, tanců, výšivek, součástí hanáckých krojů, keramiky. Všímala si také lidových zvyků. Spolupracovala i s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem na vydání tří sešitů „Národní tance na Moravě“ (1891–1893). V Tovačově založila národopisnou skupinu, nacvičovala hanácké tance a scénicky zpracovala výroční a rodinné zvyky. Ludmila Mátlová Uhrová použila v roce 1954 jejích rukou psaných poznámek při vydání knihy „Hanácké tance z Tovačovska“. Kniha je podnes základem pro práci ve folklórních souborech na Hané. Jedním z nich je Hanácký soubor Hatě Tovačov.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2011
 P ST HD
ŽánrHudba