Bakovský orobinec, zvířetická keramika, dobrovický řepánek i Pojizerský folklorní festival udržují lidovou tradici na Mladoboleslavsku. Režie R. Šáchová

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru, protože je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i kousek jejich duše. Kraj kolem Bakova nad Jizerou je nejen krajem přírodních krás, hradů, zámků, sakrálních památek a staveb lidové architektury, ale můžeme se tu také setkat s tradičními řemeslnými produkty – dekorativními výrobky z orobince, lidovou keramikou či pečivem vyráběným podle tradičních receptur. V Mnichově Hradišti plete držitelka titulu Nositel tradice lidových řemesel Iveta Dandová své výrobky z orobince, ve zvířetickém keramickém atleiéru Petr Čáslavský už 25 let navazuje na bohatou historii místních hrnčířů, v nedaleké Dobrovici vyrábí Libuše Krejbichová tradiční kynuté řepánky a přímo v Bakově Petr Hurt každoročně organizuje Pojizerský folklorní festival.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2018
 P ST AD HD
ŽánrDokument