Blízké vtahy mezi Čechy a Lužičany nejsou jen zaprášenou historií a kontakty neprobíhají pouze prostřednictvím folklorních setkávání v krojích. Připravil T. Vrána

Malý národ za našimi severními hranicemi procházel po staletí dramatickými proměnami. Historie Lužických Srbů je spjata s našimi dějinami. Území Horní a Dolní Lužice bylo od 14. do 17. století součástí volného státního celku zemí Koruny české a český král byl zároveň lužickým markrabětem. V současné době se Lužice nachází na území dvou německých spolkových zemí – Braniborska a Svobodného státu Sasko. Ovšem vztahy mezi Čechy a Lužičany jsou stále živé, což dokazují nejen časté inscenace lužickosrbské pověsti o čaroději Krabatovi v našich divadlech, ale i Lužičtí Srbové, kteří se rozhodli svůj život spojit s Českou republikou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument