Může být pohanství opět alternativou náboženství, nebo jde o krátkodobý únik z přetechnizované civilizace? Režie J. Skalický

Pohanství nikdy nebylo jednotné ani organizované náboženství, i když jednotlivé národy měly podobné náboženské představy. Z praktického hlediska se spíše jednalo o jednotlivé kulty, které pojilo dohromady bájesloví, a které pohané vyznávali dohromady. Pohanství, jak jej chápou dnešní lidé, je nejčastěji spojované s návratem k historickému a duchovnímu dědictví po předcích a k souznění s přírodou. K folkloru před folklorem dalo by se říci. K něčemu, co žádný sběratel tradičních zvyků a obřadů nikdy nemohl zapsat, protože v té době nebyl ještě k dispozici ani pergamen, natož papír. Dnešní rekonstruování těchto starých vazeb je tak jakási intuitivní archeologie. Přesto se na tuto abstraktní cestu vydalo několik tisíc našich spoluobčanů. Ti dnes tvoří komplexní komunitu s obřady, rituály, ale třeba i literaturou a hudbou.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument