Kámen je přírodní materiál, který si podává ruku s věčností. Ti, kteří s ním pracují, získávají obdiv lidí mnoha generací. Připravil J. Mančuška

Mnoho lomů, kamenických a sochařských dílen v Hořicích a okolí vzniklo díky velké zásobě místního kvalitního pískovce. Na základě tradice i blízké dostupnosti materiálu, zde založili ještě za rakousko-uherské monarchie střední školu pro kameníky a kamenosochaře. Tehdy byla středoevropským unikátem. Vychovala mnoho odborníků, kteří pak působili nejenom v Čechách, ale i v celé Evropě a zámoří. Vznikaly celé dynastie kameníků. K jedné z nejslavnějších patří i Bohumil Pánek, jehož tým se podílel na restaurování Pražského hradu. Kamenosochařská a restaurátorská profese přináší kromě radosti a uspokojení z krásného díla mnohá překvapení a poučení jak z historie, tak i z chování a povahy materiálu nebo z poznání stavebních a výtvarných postupů předchozích generací. Se zatajeným dechem lze sledovat, jak duše kamene promlouvá.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 P ST AD HD
ŽánrDokument