Návštěva naleziště drahých kamenů na Kozákově a povídání o tom, jakou kdy měly cenu, jak se zpracovávají a kde všude je můžeme ještě dnes nalézt. Připravil J. Mančuška

Jednou z nejznámějších lokalit s výskytem drahokamů u nás je Kozákov na okraji Českého ráje. Tento kopec z pískovce vyzvedla nad okolní terén vulkanická činnost. Ta dala vzniknout jaspisům, olivínům a mnoha dalším druhům drahokamů. V nedalekém městečku Turnově se kameny začaly zpracovávat. Velmi tradiční bylo jejich broušení a osazování do šperků. Užití je však mnohem širší. Skládají se do obrazů, vykládají se jimi různé prostory či nábytek. I když jejich obliba dosáhla vrcholu na přelomu středověku a novověku, ani dnešnímu člověku nejsou lhostejné. Díky tomu snad tradice jejich zpracování u nás nezanikne.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2014
 P ST AD HD
ŽánrDokument