Světoví vinaři v pěstitelských oblastech, tentokrát na úrodných svazích u našich západních sousedů (2003). Scénář a režie J. Hykl

Rheinhessen je největší německou vinařskou oblastí. V zahraničí vytvořilo největší propagaci zdejším vínům směsné víno Liebfrauenmilch, jehož tradice se váže k městu Worms, kde uprostřed vinic stojí v městské zástavbě, obehnán kamennými zdmi, kostel patřící klášteru „Liebfrauenstift“. Tamní mniši začali s výrobou vína a podle názvu kláštera a slova mnich – Mönch – lidově „Minch“ vznikl časem nový název vína, v němž místo Minch zaznívá podoba Milch, tedy mléko.

Falc je druhou největší vinařskou oblastí Německa. Na severu začíná jižně od města Wormsu a pak se táhne v délce 80 km podél pohoří Falcký les a Haardt na jih až k alsaské hranici. Jde o souvislý pás vinic široký 5 až 10 km, přičemž vinice jsou situovány v mírných jihovýchodních svazích. Je to krásný kraj, však také jeho městy a městečky se vine první a nejstarší vinařská cesta Německa. Falc je nejslunnější a nejsušší vinařský region v Německu, jeho půvabné hrázděné vesničky uprostřed sadů a vinohradů vypadají jako z pohádky.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2003
 ST
ŽánrDokument