Proč neobvyklé choroby způsobují dvojnásobnou bolest? (2012). Režie J. Novák

Léčba vzácných onemocnění skýtá řadu úskalí. V rámci EU se nemoc považuje za vzácnou, jestliže postihuje méně než 5 osob z každých 10 000. Prvním problémem je vůbec takovou nemoc diagnostikovat. Vzhledem k tomu, že nejde o chorobu běžnou, bývá odhalena se zpožděním a v medicíně mnohdy rozhodují dny a minuty. Stejně jako diagnostika bývá problémem samotná léčba a úhrada léčebných nákladů pojišťovnami. S komplikacemi při léčbě vzácných chorob se potýkají všechny vyspělé státy. V dokumentu z cyklu Ta naše povaha česká se autoři zamýšlejí nad tím, jak je na tom Česká republika. Nabídnou příběhy lidí, kteří žijí ve stínu své nemoci…

Stopáž26 minut
Rok výroby 2012
 ST