Slovanští bratři, osvoboditelé, anebo srpnoví okupanti? Jak 20. století ovlivnilo náš pohled na ruský národ? (2011). Režie J. Večeřa

Češi neodpouštějí. Dokládá to alespoň jejich všeobecný vztah k Rusům, který je stále přinejmenším rozporuplný, ne-li rezervovaný, nepřátelský až nenávistný. V posledních staletích prošel mnoha změnami. Když v polovině 19. století slovanské národy už delší dobu procházely obrodnými procesy, rozvíjel se panslavismus. Po vzniku Československa se mezi západoslovanskými národy od panslavismu upustilo, mimo jiné i kvůli bolševické revoluci v Rusku a odklonu Ruska od tradičních hodnot. Druhá světová válka byla dalším zásadním mezníkem v historii vzájemných česko-ruských vztahů. Komunistický režim pak po únoru 1948 povýšil Sovětskou armádu na jedinou osvoboditelku a umožnil Moskvě, aby tehdejší Československo zahrnula do své sféry vlivu. Dokonce ani v době Pražského jara, které přineslo svobodu slova a odhalilo mnohá do té doby utajovaná, zamlčovaná či překrucovaná fakta, nedošlo k zásadnímu odklonu od myšlenky budování socialismu a případné spolupráce se Sovětským svazem.

Až obsazení Československa 21. 8. 1968 vedlo k vystřízlivění.

Sametová revoluce 1989 definitivně přetrhala pouta se Sovětským svazem a až teprve mladší generace, nezatížená předsudky let minulých, se dokáže k Rusům chovat normálně. Projevuje se to mimo jiné i vzrůstajícím zájmem o výuku ruštiny. Mezi Rusy, zdá se, zájem o Česko přetrvává, potvrzuje to i rostoucí počet turistů…

Stopáž25 minut
Rok výroby 2011
 ST