Očistila se naše justice od hříchů z totalitní éry? (2010). Připravili M. Červenka a R. Motyčka

V České republice se již dvacet let snažíme vyrovnat s naší socialistickou minulostí – a moc nám to nejde. Jednou z oblastí, kde se dodnes pohybuje mnoho lidí spjatých s minulým režimem, je justice. Celou dlouhou dobu se na tuto skutečnost snaží poukazovat nejeden politik či aktivista, ale nic moc se nikdy nestalo.

V březnu byla vernisáží zahájena výstava výtvarné skupiny Pode bal nazvaná „Malík urvi II“ v pražské galerii DOX. Expozice navazuje na deset let starou výstavu „Malík urvi“.

První výstava proběhla v lednu 2000 v galerii Václava Špály, kde bylo vystaveno 36 portrétů bývalých spolupracovníků StB, KGB, důstojníků StB a komunistických kádrů, kteří se vyznačovali tím, že po revoluci nadále zaujímali důležitá místa v české společnosti. Součástí portrétů byly životopisy informující o předrevolučních i porevolučních aktivitách těchto osob. Výstava měla neobvykle velkou návštěvnost a vyvolala nebývalý společenský a mediální ohlas. Projekt rozpoutal debatu v uměleckých kruzích a stal se zásadním počinem v tvorbě zaměřené na politicko-sociální aspekty od sametové revoluce.

Současný projekt skupiny Pode Bal, MALÍK URVI II, je sestaven z 31 portrétů soudců a státních zástupců, kteří se aktivně angažovali v politických procesech minulého režimu. Jedná se o stále aktivní zaměstnance české justice. Spojuje je jeden prvek: všichni soudí dodnes, často na vyšších pozicích než v minulosti.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2010
 ST