Patří slušné chování, noblesa a galantnost už jen do filmů pro pamětníky? (2010). Připravili: M. Hýža, T. Nikel a A. Koudela

Chování lidí v české, posléze československé společnosti se dramaticky vyvíjelo, stejně jako se dramaticky vyvíjela společnost sama. Nepochybně nejznámějším a nejpopulárnějším „mravokárcem“ první republiky byl Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, spoluzakladatel novodobých Olympijských her, jenž si vznešené způsoby chování osvojil od svého otce, knížecího úředníka. Byl to právě on, který mimo jiných sepsal pravidla slušného chování v příručce, kde vycházel ze starořeckého ideálu krásy – Kalokagathia. Tato pravidla se vtiskla nesmazatelně do doby první republiky, o čemž svědčí i mnohé české filmy.

Patří slušné chování, noblesa a galantnost už jen do filmů pro pamětníky? Podle jakých pravidel se řídí dnešní Češi? A existují vůbec nějaká pravidla? Jaká je skutečnost, pokud jde o zlepšení chování a mezilidských vztahů v naší společnosti? Odpovědi na tyto a další otázky hledali tvůrci cyklu Ta naše povaha česká.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2010
 ST