Vyrůstají v dětských domovech lidé druhé kategorie? (2009). Připravili M. Barchanská a J. Procházka

Systém ústavní výchovy není v České republice ideální. Ví to odborníci, psychologové, politici a zejména děti, které tímto systémem prošly. V čem je tedy problém? V České republice je kromě zhruba 40 ústavů pro děti do 3 let okolo dvou stovek ústavů pro děti starší, přičemž počet těchto zařízení vzrostl od roku 1989 ze 158 na 190. V ústavní výchově vyrůstá téměř 20 tisíc dětí, ročně opouští dětské domovy v průměru 350 dospívajících. Celá polovina respektive 58 % z nich nakonec spáchá trestný čin a skončí v kriminále. Jak je to možné? Naskýtá se otázka, nakolik jsou připraveny na samostatný život ve společnosti, nakolik ústavní výchova, ať už jakkoliv dobře a kvalitně míněna, dokáže dítěti přiblížit chod normálního života.

Stopáž25 minut
Rok výroby 2008
 ST