Armáda České republiky bojuje o nové tradice a o důvěru veřejnosti (2008). Připravili: M. Červenka, K. Keteleš a J. Večeřa

Oblíbenost armády klesá. Podle posledních průzkumů, které provedlo STEM, nemá v Armádu České republiky důvěru 43 procent obyvatelstva. Pro muže a ženy ve vojenských stejnokrojích to ale není nikterak nová situace. V českém prostředí totiž nebylo renomé vojáků téměř nikdy příliš vysoké. Tento díl z cyklu Ta naše povaha česká připravujeme jako součást letošních osmičkových ohlednutí České televize. Nastíníme, jak se vyvíjel obraz českého vojáka v průběhu 20. století, od vzniku Československé republiky až do současnosti. Zmíníme důležité historické milníky (1918, 1938, 1968) a vysvětlíme, jak ovlivnily vnímání armády v českém prostředí.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST