Proč narůstá počet pacientů v psychiatrických ambulancích? (2007). Připravili M. Červenka a H. Teislerová

Svět objevil psychické nemoci v 18. století. Myslitelé a lékaři je odlišili od šílenství a posedlosti ďáblem. V 19. století pak nastal věk psychiatrických léčeben – nemocní byli uzavírání do sanatorií, aby nepohoršovali „zdravou“ populaci. Za zdmi léčeben našli útočiště před nebezpečím světa. V 60. letech minulého století se psychiatrie západního světa začala přiklánět k radikální změně svého postoje k nemocným. Nemocní nepatří do izolace, ta totiž jejich strádání mnohdy ještě více prohlubuje. Lépe je jim v malých komunitních centrech a chráněných dílnách. V Česku se tento trend poněkud opozdil.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 ST 4:3