Snížíme dolní hranici povolení sexuálního styku? (2005). Režie P. Lokaj

Snížení hranice trestní odpovědnosti mládeže jde zdánlivě logicky ruku v ruce s myšlenkou snížení dolní věkové hranice legality sexuálního styku z dosavadních patnácti na čtrnáct let. Předkladatelé těchto návrhů vycházejí z obecně uznávaného faktu dřívějšího vyspívání českých dětí a paradoxní situace jejich faktické nepostižitelnosti zejména z hlediska trestního práva. Pokusme se najít odpověď na otázku, zda jsme připraveni nést možné dopady těchto závažných legislativních změn, a to především z hledisek morálních, zdravotních, sociálních a trestních.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2005
 ST 4:3