Sexuální delikventi jsou na nejnižším stupni žebříčku dokonce i mezi odsouzenými ve věznicích. Existuje pro ně vůbec šance vrátit se ještě do normálního života? (2008). Režie P. Hajn

Ojedinělý projekt sexuologické léčby přímo v průběhu výkonu trestu probíhá už deset let ve věznici v Kuřimi u Brna. Běžná praxe u delikventů odsouzených za sexuální delikty je taková, že nařízenou léčbu začínají až po skončení trestu ve věznici. To s sebou nese řadu problémů, vedle šikany deviantů v běžných věznicích i to, že řada z nich soudem nařízenou léčbu v psychiatrických léčebnách bojkotuje. Díky projektu v kuřimské věznici s léčbou začnou hned, přímo ve věznici a po propuštění jsou pro své okolí výrazně menším rizikem.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2008
 ST