Letiště jako živý fungující organismus i mozaika profesí, které se podílejí na jeho chodu. Dokumentární cyklus ze zákulisí tohoto nablýskaného i tajuplného světa. Petr sedí v řídící věži, Vladimír sídlí na Centrálním dispečinku – oba jsou tedy jakýmsi mozkem celého letiště. Režie D. Bonaventura

Petr

Zatímco my cestující je patrně nikdy neuvidíme, oni přesně vědí, kde právě jsme. Petr v řídící věži vysoko nad letištní plochou sleduje letadla, která se chystají přistát nebo vzlétají. Jeho prací je, aby se letadla v oblasti nad letištěm a v jeho okolí plynule, bezpečně a také co nejefektivněji míjela.


Vladimír

Vladimír panuje Centrálnímu dispečinku – je tím, kdo ví úplně o čemkoliv, co se od přistání po další vzlet letadla stane na zemi. Jeho prodlouženýma očima je bezmála 300 kamer, díky jimž může řešit nejen pohyb letadel po ploše, ale dohlížet na prakticky všechny profese, které zajišťují každodenní chod celého letiště – ví tedy třeba i o tom, když si někde zapomenete zavazadlo.


Stopáž40 minut
Rok výroby 2017
 P ST AD HD
ŽánrDokument