Přehled dílů

689
alternative text

Křesťanský magazín

Noc kostelů ve věznici Příbram — Skautská obnova Staré Vody — Adopce nablízko — Cesty husitských hejtmanů

alternative text

Křesťanský magazín

Před 25 roky založil papež Jan Pavel II. plzeňskou diecézi. V magazínu se ohlédneme za čtvrtstoletím její existence a dáme hlouběji nahlédnout do života církve v západní části republiky.

alternative text

Křesťanský magazín

Relikviář sv. Jana Nepomuckého v Čeladné — Letnice v Komunitě Blahoslavenství — Farní kostel sv. Josefa v Zabrze — F. G. Emmert na Forfestu — Malířka Hana Puchová

alternative text

Křesťanský magazín

Uvedení divadelní hry Olivera Frljiće „Naše násilí, vaše násilí“ na brněnském festivalu a Bible v současné společnosti – to jsou hlavní témata pražského magazínu

alternative text

Křesťanský magazín

Studentský Velehrad — Obnovená kaple v Bzenci — Čínští křesťané žádající o azyl v Česku

alternative text

Křesťanský magazín

Zdenek Wasserbauer — Komunitní centrum Matky Terezy — Glosa publicisty Daniela Rause

alternative text

Křesťanský magazín

Benefiční koncert „Vstaň a choď“ — Křížová cesta v Bílovci — Kostel sv. Anny v Zabrze — 24 hodin s Biblí — Přehlídka církevních středních škol

alternative text

Křesťanský magazín

Velikonoční festival duchovní hudby 2018 — Evangelická farářka Alexandra Jacobea — Mateřská škola Zahrádka svatého Františka — Vladimíra Fridrichová Kunešová – výtvarnice a restaurátorka

alternative text

Křesťanský magazín

Repatriace ostatků kardinála Josefa Berana — Pražská římskokatolická farnost pro neslyšící — Glosa publicisty Daniela Rause

V pražském vydání magazínu nahlédneme do zákulisí repatriace ostatků kardinála Berana, zavítáme do farnosti neslyšících a chybět nebude ani glosa Daniela Rause.

alternative text

Křesťanský magazín

O fenoménu strachu s biskupem Tomášem Holubem, s policejní psycholožkou Ludmilou Čírtkovou a se sociologem Janem Hartlem

Strach je nejsilnější, a proto i nejsnadněji zneužitelná lidská emoce. Čeho se v Česku bojíme, nakolik nás strach zotročuje a jak se mu můžeme bránit?