Přehled dílů

alternative text

Křesťanský magazín

Jak se tuzemské církve staví k přijímání migrantů do České republiky?

alternative text

Křesťanský magazín

Marchegg — Stará Ves u Rýmařova — Meziválečná sakrální architektura na severní Moravě — Půlstoletí setkávání lidí různých národností i různých vyznání — Tomáš Swanczar

alternative text

Křesťanský magazín

Richard Rohr je františkánský teolog a kazatel, kterému se daří oslovit muže, aby naplno žili své křesťanství

alternative text

Křesťanský magazín

Pouť na Starou Vodu — Klášter školských sester sv. Františka z Assisi v Hoješíně — Varhanický kurz Církve československé husitské — Evžen Adámek – ředitel znojemské charity

alternative text

Křesťanský magazín

Noc kostelů ve věznici Příbram — Skautská obnova Staré Vody — Adopce nablízko — Cesty husitských hejtmanů

alternative text

Křesťanský magazín

Před 25 roky založil papež Jan Pavel II. plzeňskou diecézi. V magazínu se ohlédneme za čtvrtstoletím její existence a dáme hlouběji nahlédnout do života církve v západní části republiky.

alternative text

Křesťanský magazín

Relikviář sv. Jana Nepomuckého v Čeladné — Letnice v Komunitě Blahoslavenství — Farní kostel sv. Josefa v Zabrze — F. G. Emmert na Forfestu — Malířka Hana Puchová

alternative text

Křesťanský magazín

Uvedení divadelní hry Olivera Frljiće „Naše násilí, vaše násilí“ na brněnském festivalu a Bible v současné společnosti – to jsou hlavní témata pražského magazínu

alternative text

Křesťanský magazín

Studentský Velehrad — Obnovená kaple v Bzenci — Čínští křesťané žádající o azyl v Česku

alternative text

Křesťanský magazín

Zdenek Wasserbauer — Komunitní centrum Matky Terezy — Glosa publicisty Daniela Rause