Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu vám přiblížíme nový projekt Slezské diakonie s názvem Mozaika, který se zabývá online zpravodajstvím o sociálních službách. Seznámíme vás s evangelickou farářkou Jarmilou Wierou Jelinek a jejím hudebním souborem „Zvonky dobré zprávy“. V seriálu o cihlové sakrální architektuře se vypravíme do obce Racibórz-Brzezie, kde stojí kostel svatých apoštolů Matouše a Matěje. Do Olomouce vás pozveme na duchovně kulturní „Setkání u studny“ k povídání s básníkem a písničkářem Jiřím Nohelem. A na závěr vám představíme Melivitu – nový sociální podnik diecézní charity ostravsko-opavské zaměřený na výrobu tzv. chytrých svačin.


Zpravodajství „Mozaika“

Slezská diakonie nedávno provedla dotazníkové šetření o tom, jak jsou potřební informováni o sociálních službách, a zjistila, že mnozí o nich mají zkreslené představy. Diakonie se proto rozhodla cíleně oslovit veřejnost a předávat tyto informace prostřednictvím online zpravodajství s názvem Mozaika. To se tak stalo pravidelným komunikačním nástrojem s veřejností, jehož cílem je snaha zvýšit povědomí veřejnosti o systému sociálních služeb a sociální práci.

Mozaika


Zvonky dobré zprávy

Počátky stejnojmenného hudebního souboru zabývajícího se hrou na ruční zvonky se datují do roku 2011, kdy farářku sboru Českobratrské církve evangelické v Ratiboři u Vsetína Jarmilu Wieru Jelinek napadlo založit ansámbl muzikantů hrajících na tento netradiční nástroj. A protože se ještě ani ve světe hra na ruční zvonky příliš nerozšířila, není divu, že u nás se jedná o unikátní soubor.

Zvonky dobré zprávy


Kostel sv. apoštolů Matouše a Matěje, Racibórz-Brzezie

V seriálu o cihlové sakrální architektuře nás historik Jiří Jung pozve do obce Racibórz-Brzezie, kde stojí kostel svatých apoštolů Matouše a Matěje postavený v novobarokním stylu. Jeho historie sahá do roku 1888, kdy byl ovšem kostel pouze ve fázi zbožného přání. První plán byl odmítnut, druhý návrh dopadl naprosto stejně. Teprve třetí pokus německého architekta Oskara Hossfelda slavil úspěch, a tak byl kostel v letech 1904 až 1906 vybudován.

Parafia pw. św. Ap.Mateusza i Macieja w Raciborzu-Brzeziu


Setkání u studny

Vždy první pondělí v měsíci během akademického roku se v kavárně Amadeus poblíž Arcidiecézního muzea v Olomouci koná duchovně kulturní "Setkání u studny". Organizátoři sem zvou zajímavé lidi ze světa duchovního i kulturního, které se, jak známo, často překrývají. Program obvykle začíná v přilehlé katedrále sv. Václava. My jsme s kamerou navštívili koncert kapely Žalozpěv a poté jsme se přemístili do kavárny k povídání s básníkem a písničkářem Jiřím Nohelem.

Arcidiecéze olomoucká: Listopadová studna s Jirkou Nohelem


Melivita

Diecézní charita ostravsko-opavská zřídila nový sociální podnik Melivita. Ten se zabývá výrobou svačin v rámci projektu Chytrá svačina. To by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, protože takových podniků je jistě mnoho. Chytrá svačina má však jednu zvláštnost. Podnik zaměstnává znevýhodněné osoby a při výrobě navíc bere ohled na environmentální aspekty výroby i spotřeby.

Diecézní charita ostravsko-opavská: Objednejte si Chytrou svačinu a podpoříte zaměstnávání znevýhodněných osob


Stopáž26 minut
Rok výroby 2017
 P ST HD