Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí A. Parma

Obsah dílu

Přehrát vše

V ostravském vydání Křesťanského magazínu se ohlédneme za některými prázdninovými událostmi. Navštívíme unikátní putovní výstavu Bible včera, dnes a zítra. Zúčastníme se Svatovavřinecké pouti v Nové Hradečné spojené s požehnáním varhan, které právě prošly generální opravou a restaurací. Seriál o dřevěných sakrálních stavbách v Těšínském Slezsku bude pokračovat v kostele svatého Josefa na Mlaskavce. Podíváme se do Koblova, kde byl biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem vysvěcen probační dům „Nová šance“. A na závěr si připomeneme patnácté výročí založení Konzervatoře Evangelické akademie v Olomouci.

Bible včera, dnes a zítra

Klikněte pro větší obrázek Unikátní putovní výstava přiblížila bibli lidem a vyzdvihla její poselství pro současnou společnost. Ostravská expozice byla svým rozsahem a zaměřením bezkonkurenčně největší, jaká byla doposud v České republice a na Slovensku uspořádána. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si více než pět set různých biblí v desítkách jazyků. Kromě dvou nejstarších biblí z roku 1549 a 1556 byly k vidění žalmy z roku 1540, nejrůznější kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové bible, mapy atp. Mezi nejexotičtější exponáty patřily například bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejská a řecká bible či ruční přepis evangelia podle Marka vytvořený politickým vězněm v roce 1958 na cigaretový papírek.

Bible včera, dnes a zítra

Svatovavřinecká pouť v Nové Hradečné

Klikněte pro větší obrázek Začátkem srpna proběhla v Nové Hradečné pouť ke cti sv. Vavřince. Zároveň zde byly požehnány obnovené varhany a uskutečnil se inaugurační varhanní koncert. Přípravy na generální rekonstrukci varhan započaly již v roce 2011, samotné práce začaly o rok později a skončily až letos. Na opravě varhan pracovala varhanářská dílna Dalibora Michka spolu s restaurátorem Janem Machem. Varhany požehnal kyjovský děkan P. Vladimír Mrázek. Koncert byl zamýšlen jako poděkování za finanční pomoc při restaurování varhan. Po jeho skončení bylo slavnostně otevřeno farní „minimuzeum“ a na kůru si pak mohli návštěvníci vyslechnout komentovanou prohlídku s varhanářem a restaurátorem.

Farnost Nová Hradečná

Kostel sv. Josefa na Mlaskavce

Klikněte pro větší obrázek Dřevěný kostel svatého Josefa stojí na okraji Istebné. Původně byl postaven v Javorzynce na Trzycatku, kde dlouhá léta plnil funkci farního kostela. Jeho podoba vznikla podle projektu inženýra Wróblewského v letech 1947 až 1948 jako poděkování občanů za šťastné přečkání války. Kostelík byl postaven na místě původního kostela z roku 1866 zasvěceného P. Marii Frýdecké. Zajímavostí je, že kopii sošky Panny Marie Frýdecké přinesli z Frýdku zdejší poutníci. Když byla v roce 1997 v Trzycatku postavena nová svatyně, původní dřevěný kostel byl rozebrán a přemístěn do Mlaskawky. Zde byl nově zasvěcen sv. Josefovi a je filiálním kostelem fary v Istebné-Stécowce.

Istebna

Probační dům Nová šance

Klikněte pro větší obrázek Pro lidi odsouzené k nepodmíněnému trestu odnětí svobody není snadné zařadit se po jeho vykonání do společnosti či na trh práce. Z tohoto důvodu vznikl v ostravském Koblově pilotní projekt probačního domu. Bývalý azylový dům Nová šance, který má v tomto směru dlouholeté zkušenosti, se zčásti přeměnil na dům probační. V něm získají vězni prostřednictvím výchovného působení teoretické i praktické znalosti a zkušenosti pro návrat do běžného života. Pozvání ředitele střediska Petra Nováka přijal biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Jeho návštěva se uskutečnila u příležitosti zahájení projektu a biskup při ní vysvětil dům, ve kterém se budou lidé snažit o nový začátek.

Nová šance

Konzervatoř Evangelické akademie

Klikněte pro větší obrázek Hudebním svátkem začal nový školní rok na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie, která byla před čtvrtstoletím založena z iniciativy hymnologického poradního sboru Českobratrské církve evangelické. Tento poradní sbor tvořil již v době totality pevný pracovní tým a pod vedením manželů Horkých, pozdějších zakladatelů školy, se soustředil na obnovu vzácné tradice církevní hudby studiem starých husitských a bratrských kancionálů i písňové tvorby široké zahraniční ekumeny. Právě z této iniciativy se v době sametové revoluce zrodila myšlenka založení konzervatoře, která by jako jediná v té době navázala na přerušenou kontinuitu vývoje církevní hudební tradice v naší zemi.

Konzervatoř Evangelické akademie

Stopáž26 minut
Rok výroby 2015
 P ST HD