Radosti a strasti života víry. Magazín nejen pro věřící. Uvádí P. Oppeltová

Obsah dílu

Přehrát vše

V úvodu magazínu navštívíme akci s názvem Noc věrozvěstů, kterou připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Také přineseme reportáž z husitské pouti na Sázavě a pozveme vás na Biskupský dvůr na představení „Cyril a Metoděj – dobrodružství písma“. V dalším díle restitučního cyklu se vydáme do Předklášteří u Tišnova, představíme Teologickou fakultu v Českých Budějovicích a nabídneme vám tip na prázdninový výlet do želivského kláštera. Závěr bude patřit fejetonu Hany Pinknerové „Oblaka svědků“. Pořadem provází Petra Oppeltová.

Noc věrozvěstů na Sadské výšině

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekPříchod Konstantina a Metoděje už jsme si v magazínu připomněli různě – sochami i výstavami. Tentokrát se vydáme na Sadskou výšinu u Uherského Hradiště, kde se konala akce Noc věrozvěstů. Ze všech moravských kostelů je totiž s bratry respektive se svatým Metodějem, nejvíce spojován právě ten místní.

Noc věrozvěstů

Pouť na Sázavě

Připravila: Alžběta Medlová

Klikněte pro větší obrázekUž po třinácté uspořádala Církev československá husitská pouť na Sázavě. A protože je letošní rok ve znamení oslav příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu, rozhodli se organizátoři rozšířit její ekumenický charakter a na bohatý duchovní i kulturní program pozvali i zástupce dalších dvou křesťanských církví – pravoslavné a římskokatolické. K sázavskému klášteru se vydali z kostela svatého Prokopa.

Pouť na Sázavě

Cyril a Metoděj – dobrodružství písma

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekMěstské divadlo Brno nastudovalo k výročí příchodu Cyrila a Metoděje původní hru s názvem Cyril a Metoděj – dobrodružství písma. Autoři se ve svém vyprávění soustředí na posledních šest let Konstantinova života – jeho a Metodějův příchod na Velkou Moravu, vytvoření písma hlaholice, zavedení staroslověnštiny jako bohoslužebného jazyka, odchod z Moravy a posléze na triumfální obhajobu jejich mise a oprávněnosti slovanské liturgie.

Městské divadlo Brno

Církevní restituce – 8. díl

Předklášteří u Tišnova

Připravil: Petr Kotrla

Klikněte pro větší obrázekPoslední díl našeho restitučního cyklu se nebude věnovat církvi nebo řádu. Na majetkové vyrovnání totiž jako na smilování dlouho čekaly i některé obce. A do jedné takové dnes zamíříme.

Obec Předklášteří
Klášter Porta coeli

Fakulta roku – Teologická fakulta JU v Českých Budějovicích

Připravil: Bedřich Jetelina

Klikněte pro větší obrázekFakulta roku je každoroční soutěž vysokých škol, kterou vyhlašuje Studentská unie. Mezi teologickými fakultami tento titul letos získala Teologická fakulta v Českých Budějovicích. Hodnotí se v ní, jak studijní nároky a prostředí, tak třeba i to, jak se absolventi školy uplatňují v praxi.

Želivský klášter a pivovar

Připravila: Michaela Rozbrojová

Klikněte pro větší obrázekUdělat si o prázdninách výlet do želivského kláštera, se určitě vyplatí. Kromě nedávno otevřeného pivovaru, ve kterém si můžete výrobu zlatavého moku zkusit na vlastní kůži, můžete nahlédnout i do zrekonstruovaného ambitu, který slouží nově i jako galerie pro klášterní sbírky.

Klášter, pivovar, kanonie,turistický portál, Želiv

Oblak svědků

Fejeton Hany Pinknerové

Připravila: Lenka Pospíšilová

Klikněte pro větší obrázekPostávala jsem na tramvajové zastávce a čekala, až pojede ta moje. Jeden z mužů na zastávce se mi zdál neuvěřitelně podobný mému dávnému spolužákovi ze základní školy. V ruce mačkal papírek od nějaké čokolády, kterou zrovna dojedl. Když si uvědomil, že na něj koukám, strčil si papírovou kuličku do kapsy a pak se usmál. Odhodil by ji na zem, kdybych se nedívala?

Tramvaj konečně přijela. Nahrnuli jsme se všichni nedočkavě dovnitř. Musela jsem chvilku počkat, než na mě přišla řada u značkovače jízdenek. Mezitím se tramvaj samozřejmě rozjela. Napadlo mě, že kdybych si nestihla jízdenku označit, ušetřila bych dvacet korun. To není málo. Jedna zmrzlina nebo tři koblihy. Pokušení.

Váhavě jsem se chytla tyče s automatem na označování jízdenek a zdlouhavě jsem v kapse lovila jízdenku. Pátravě jsem se rozhlédla po okolí. Poznala bych revizora? Kolik je teď vůbec pokuta? Bylo to napínavé. Vtom se můj pohled zkřížil s pohledem toho mladíka ze zastávky. Chápavě se pousmál. Přesně věděl, o čem přemýšlím! Okamžitě jsem zasunula jízdenku do značkovače a hned to cvaklo. Tři koblihy zmizely z mé mysli nadobro. Jela bych načerno, kdyby se nedíval?

Samozřejmě si uvědomuju, že mě pořád vidí Bůh. V každé situaci, na každém místě, kdykoli. A není sám. Jsou jich doslova mraky. Koho? No svědků. Copak není napsáno v listě Židům, že máme oblak svědků? Těch, kdo nás předešli na věčnost. Prožili trápení a pronásledování, o jakém si dnes jen čteme. Možná si říkají, že se nám žije o mnoho líp než tehdy jim. Možná nás povzbuzují: „Neboj se! Vydrž to! Odolej tomu pokušení. Neskoč na tu lest!“ A určitě se radují, když to zvládnem. Tleskají, když cvakneme jízdenku a tím pádem odoláme pokušení ke krádeži. Výskají nadšením, když svým jednáním nezapřeme svého Pána. A budou nás nadšeně vítat, až se k nim přidáme.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2013
 P ST