Historické památky chloubou obce nebo danajským darem? (2007). Režie J. Večeřa

Centrum obce Branná, kterou najdete mezi Šumperkem a Jeseníkem, se nachází ve svahu na levém břehu stejnojmenné říčky. Při příjezdu ze směru od Hanušovic tvoří historické stavby mlýna a palírny vizuálně nepřehlédnutelnou „bránu“ do Branné. Bývalý mlýn i palírna byly před lety prohlášeny za kulturní památky, od té doby ale stále chátrají a jsou trnem v oku mnoha Braneckým. Zamysleme se nad tím, jaký osud potkává některé ne tak atraktivní historické památky. Zachování naší historie by nás přece mělo hřát na duši a povznášet, a nemělo by pro nás být přítěží. A to ani na počátku třetího tisíciletí. Je tomu ale skutečně tak?

Stopáž17 minut
Rok výroby 2007
 ST