Čtyři místa, kde spolu žijí zvířata a lidé. Jsou na sobě vzájemně závislí a dá se říct, že v některých případech by jeden bez druhého nepřežil (2016). Režie P. Stodůlka

Tento díl z cyklu Náš venkov hledá vztah mezi lidmi a zvířaty. To, jak se k sobě vzájemně chovají, jak se navzájem vnímají, kdo koho respektuje a proč, a co jim tento respekt přináší. Farmáři na jedné straně a zvířata na té druhé. Například Pan Váňa může být svým okolím považován za blázna a hrozbu. Někteří v něm naopak mohou vidět zachránce a v jeho farmě Noemovou archu. Na poměrně malém prostoru zde žijí v jakési zvláštní symbióze nejrůznější ptáci, sovy, psi, dravci, šelmy a lidé. Jeho zalíbení ve zvířatech, které podědil po svém otci, se mu podařilo přenést i na svého syna, který pomalu přebírá otěže farmy. Jako každý nekonformní člověk vzbuzuje svým způsobem života řadu emocí ve svém okolí, které často jeho zálibu nelibě nese. Oproti tomu ekocentrum s podobou malé farmy, které provozuje základní organizace Českého svazu ochránců přírody, je místem setkávání zvířat a lidí. Lamy jsou zde pro tyto účely ideální spolupracovníci. Skrze programy s těmito zvířaty se jednotliví návštěvníci centra nebo celé organizované skupiny (školní třídy, kroužky, příměstské tábory, kluby seniorů…) dozvídají zajímavé informace nejen o zvířatech samotných, ale také o místě, kde se farma nachází, jakožto o ekologicky velmi cenném území s výskytem celé řady vzácných a chráněných rostlin i živočichů.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2016
 ST AD HD