Ve Velkém Dvoře u Pohořelic žijí mladí lidé, kteří neměli lehký život. Své dětství prožili v dětských domovech, ústavech či pěstounské péči a k tomu, aby začali žít svůj život, se jim v Domě na půli cesty snaží pomáhat. Příběhy některých z nich snad ukáží, jak křehké je vyrůstat bez vlastní rodiny a zázemí (2012). Režie Z. Skokan

Dům na půli cesty ve Velkém Dvoře u Pohořelic letos slaví deset let. Pokouší se mladým lidem, kteří prošli diagnostickými ústavy, dětskými domovy a pěstounskou péčí pomoci „vystartovat“ do života. Bez silného zázemí v rodině to mají mnohonásobně těžší než ostatní mladí lidé. Velký Dvůr, kde se učí hospodařit také díky malé ekofarmě s koni a ovcemi, se je snaží nasměrovat, aby se naučili normálně žít i bez cizí pomoci. Někdy to jde jindy nikoliv. Nesnadnou cestu opíší příběhy některých z nich.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2012
 ST