Protože nikdo z nás nedokáže žít bez domova a pomoci druhých lidí, nabízí Domov sv. Anežky u Týna nad Vltavou podporu a pomoc lidem se zdravotním postižením (2011). Připravil Z. Pojman

Je známou pravdou, že venkov je nositelem jiných hodnot než město. Mezi tyto hodnoty patří pospolitost, jejímž projevem je například ochota k vzájemné pomoci. To vše plyne z tradic a způsobu života na venkově, kde se bez pomoci sousedů neobejdete. Přirozeným postojem většiny tamních lidí je tedy nejen brát, ale také dávat. Na těchto pilířích stojí Domov sv. Anežky. Jeho zakladatelé jsou z tradiční zemědělské rodiny. Z rozpadajícího se statku vybudovali obecně prospěšnou společnost, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením. Jako terapeutické prostředí tu funguje nejen samotná zemědělská činnost, ale také chráněné dílny nejrůznějšího zaměření. Jenže takováto firma bez dominantního zájmu o zisk se bankám nejeví jako vhodné investiční prostředí. A ani zaměstnance nelze hledat ve většinovém prostředí lidí, kteří chtějí odpracovat svých osm a půl hodiny a pak pracovní starosti vyhodit z hlavy. Tak se tady pracovat nedá. Navzdory tomu všemu se Domov sv. Anežky u Týna nad Vltavou stále rozrůstá.

Stopáž15 minut
Rok výroby 2011
 ST