Rada

Novela insolvenčního zákona

11. 9. 2019

Dotaz diváka: Chci si zažádat o povolení osobního bankrotu. Slyšel jsem, že nově už není nutné splatit minimálně 30 % dluhů. Je to pravda?

Ano, je to pravda. Podle novely insolvenčního zákona, která vstupuje v platnost teď 1. 6. 2019, dochází k zásadním změnám ohledně hranic 30% uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů. Asi z časových důvodů není teď možné uvádět veškeré podrobnosti, ale stručně řečeno, nově platí, že na místo hranice 30 % postačí k splnění oddlužení, když dlužník po dobu 5 let bude měsíčně hradit splátky ve výši alespoň dvojnásobku odměny insolvenčního správce, pohledávku za sepis insolvenčního návrhu a případně pohledávky na výživném. Pro tento typ oddlužení však zákon vyžaduje, aby dlužník po dobu oddlužení neporušil povinnost vyvinout veškeré možné úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat k uspokojení všech pohledávek…. Stručně řečeno, jinými slovy řečeno, měl by se dlužník po dobu oddlužení chovat svědomitě a dělat vše proto, aby si zajistil adekvátní příjem odpovídající jeho skutečným možnostem.

Autor reportáže: Marek Pavlovský


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží