Kauzy

Žaloba

18. 4. 2019

Přestože si paní Alena nepůjčila od nikoho peníze, má jít před soud. Podle žalobce je totiž dlužnicí, která svůj dluh nevrátila. Peníze jí údajně půjčil člověk, který už deset let sedí ve věznici.

Vyhledávání v archivu reportáží