Rada

Závěť

15. 2. 2017

Dotaz diváka: Strýček sepsal závěť. Po jeho smrti jsme zjistili, že ji podepsal, ale chybí na ní datum. Je taková závěť vůbec platná?

Zatímco podle dřívějšího občanského zákoníku bylo náležitostí závěti uvedení dne, měsíce a roku, kdy byla závěť sepsána a podepsána, dnes tomu tak již není. Občanský zákoník platný od roku 2014 již nepodmiňuje platnost závěti uvedením data, kdy byla závěť podepsána. Je ale vždycky lepší, pokud tam datum bude uvedeno, aby se předešlo případným pochybnostem, nebo dokonce i neplatnosti takové závěti. Neplatnost závěti může nastat v případě, že je závětí více a nejsou datovány a není tedy možné posoudit, jaká závěť je poslední. V takovém případě by skutečně to neuvedení data způsobilo neplatnost všech těchto závětí.

Autor reportáže: Šárka Polanská


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží