Rada

Výpověď pojistné smlouvy

21. 1. 2016

Dotaz diváka: Mám sjednané pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu. Měl jsem úraz, pojišťovna plnila, ale teď mi smlouvu vypověděla. Je to možné?

To, že vám pojišťovna vypověděla smlouvu, pro vás nemá žádný význam z hlediska poskytovaného plnění. Je potřeba se zaměřit na smlouvu a pojistné podmínky, zjistit, na jakou dobu jste se dohodli s pojišťovnou, že vám bude poskytovat plnění. Obvykle je plnění omezeno na nějakou dobu, na nějaký počet měsíců, možná na rok a pojišťovna bez ohledu na to, že smlouvu vypověděla, je povinna vám po tu dobu plnění poskytovat. Samozřejmě pojišťovny toto plnění omezují právě z toho důvodu, aby nemuseli někomu platit třeba desítky let. To omezení oni dodrží a tím plnění skončí.

Autor reportáže: Petr Konečný


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží