Rada

Osvojení

4. 2. 2015

Dotaz diváka: Mám dvě děti z předchozího vztahu. Jejich otec o ně ale již několik let nejeví zájem. Můj nynější partner by je rád adopotoval. Staršímu ale už brzy bude 18 let. Je to problém?

Nový OZ skutečně umožňuje osvojení zletilého. Věková hranice 18 let tak již není na překážku, aby mohlo být dítě, nebo tedy dospělý člověk, osvojen. Zákon zná dvě varianty osvojení zletilého, a to jednak takové, které je obdobou osvojení nezletilého, a takové, které jeho obdobou není. Rozdíl je v tom, jak dochází ke změnám v postavení, v právech vůči vlastní, původní rodině. Zatímco v prvním případě dochází ke vzniku příbuzenského poměru vůči členům osvojitelovi rodiny, v druhém případě k takovým změnám nedochází a ty změny se opravdu odehrávají pouze ve vztahu osvojitel a osvojenec.

Autor reportáže: Šárka Polanská


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží