Rada

Předkupní právo

16. 12. 2013

Dotaz diváka: Chtěl bych od své matky koupit část pozemku, který vlastní. Kromě ní však vlastní pozemek další tři osoby. Je pravda, že mají zbývající spoluvlastníci přednostní nárok na matčinu část pozemku?

Obecně spoluvlastníci skutečně právo přednostní koupě mají. Zákon upravuje tzv. zákonné předkupní právo, které vychází přímo ze zákona, tzn., že spoluvlastníci už si nemusí nic zvláštního mezi sebou domlouvat, nemusí uzavírat mezi sebou žádnou dohodu. Nicméně, zákon také stanoví, že předkupní právo se neuplatní v případě, kdy se převádí na osobu blízkou. Osobami blízkými jsou například příbuzní v řadě přímé, jsou to sourozenci, manželé, partneři. V tomto případě se jedná o osoby blízké, když je to vztah matka a syn. V takovém případě se nemusí divák obávat toho, že by matka musela nejprve nabízet svoji část pozemku, svůj spoluvlastnický podíl, ostatním ze spoluvlastníků, ale může převést přímo svůj spoluvlastnický podíl na syna.

Autor reportáže: Šárka Polanská


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží