Rada

Psi v domě

30. 8. 2010

Dotaz diváka: Bydlíme v pronájmu a majitel nám chce dát výpověď z důvodu, že naši psi obtěžují ostatní nájemníky. Není to pravda, jak se máme bránit?

Pokud máte v bytě psy a pronajímatel tohoto bytu vám dal výzvu, že hrubě porušujete dobré mravy v domě například tím, že ti psi štěkají nebo například znečišťují společné chodby atd., pronajímatel, po předchozí písemné výzvě, vám následně může dát výpověď z tohoto bytu. V tomto ohledu je důležité zvážit, zda skutečně psi obtěžují, zda způsobují hluk nebo špínu v domě. Pokud to není pravda, tak je dobré nechat si od ostatních nájemníků podepsat, že tito psi nezpůsobují hluk, neobtěžují je ani špínou ani prachem, ani zápachem a ani jiným způsobem. Pokud vám dá pronajímatel výpověď, tak vy musíte do 60 dnů od doručení této výpovědi podat žalobu na neplatnost této výpovědi, jinak je výpověď platná bez ohledu na to jestli je správná, jestli je opodstatněná, nebo není.

Autor reportáže: Pavel Říčka


Přejít na obsah dílu

Vyhledávání v archivu reportáží